Etusivu > Esittely > Kokoonpano

Kokoonpano

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kolme lakimies- ja kolme lääkärijäsentä sekä kuusi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä, joista puolet on työnantajayhdistysten keskusjärjestöjen ja puolet työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitettyjä jäseniä. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa on kolme maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevaa jäsentä, jotka nimitetään maatalousyrittäjien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Puheenjohtaja on päätoiminen ja muut jäsenet ovat sivutoimisia. Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan toistaiseksi sekä muut jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Muutoksenhakulautakunnassa on lisäksi hallintojaosto, jossa käsitellään hallintoasiat.

Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on 14.1.2016-13.1.2021.

Luettelo jäsenistä

Puheenjohtaja:

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri.

Varapuheenjohtajat:

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg.
Varatuomari Irene Luukkonen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen:

Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen.

Lakimiesjäsenet:

Oikeustieteen kandidaatti Riitta Kokko-Herrala varamiehenään
oikeustieteen maisteri Kaisa Laine.
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannu Ijäs varamiehenään
oikeustieteen kandidaatti Virva Walo.
Oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen varamiehenään
oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen.

Lääkärijäsenet:

Lääketieteen lisensiaatti, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen varamiehenään neurologian erikoislääkäri, neurologisen kuntoutuksen professori ja osastonylilääkäri Aarne Ylinen.
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti Mikael Böstman
varamiehenään lääketieteen tohtori sekä kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Michael Parviainen.
Lääketieteen tohtori, dosentti, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Panu Oksa
varamiehenään korvatautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri, LL Soile Jungewelter.

Työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimetyt jäsenet:

Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä varamiehenään
asiantuntija Minna Etu-Seppälä.
Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari varamiehenään
johtava asiantuntija Markku Rajamäki.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä
varamiehenään asiantuntija Katja Leppänen.

Työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Päälakimies Timo Koskinen varamiehenään
työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen
Johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause varamiehenään
vastaava lakimies Jaana Meklin.
Lakimies Inka Douglas varamiehenään
eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela.

Maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Lakimies Maire Lumiaho varamiehenään
johtaja Timo Sipilä.
Asiantuntija Marja Tallavaara varamiehenään
maitoasiamies Ilkka Pohjamo.
Lakimies Mikaela Strömberg-Schalin varamiehenään
asiantuntija Leena Suojala.

Hallintojaoston kokoonpanoon kuuluvat puheenjohtaja Mika Mänttäri, varapuheenjohtajat Pauli Ståhlberg ja Irene Luukkonen sekä jäsenet Timo Koskinen, Maire Lumiaho ja Markus Äimälä.  


Sivu viimeksi päivitetty 25.5.2020 13.30