Etusivu > Tietoa tapaturmavakuutuksesta

Tietoa tapaturmavakuutuksesta

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijöille tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot. Lautakunta ei käsittele yksityistä tapaturmavakuutusta. Tietoa siitä saat Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE).

Työntekijöiden ja virkamiesten lisäksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksiin oikeutettuja ovat maatalousyrittäjät sekä eräät erityisryhmät kuten esimerkiksi käytännön harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat, perhehoitajat, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat sekä eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat yksityiset vakuutusyhtiöt. Valtion palveluksessa olevien lakisääteinen tapaturmavakuutus hoidetaan Valtiokonttorissa ja maatalousyrittäjien lakisääteinen tapaturmavakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Työnantajan velvollisuus on ottaa työntekijöilleen lainmukainen tapaturmavakuutus lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavasta vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen ottaminen on työantajalle pakollista ja vastaavasti vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä antamasta vakuutusta. Kaikki työntekijät kuuluvat siis lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antaman turvan piiriin.

Lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän ja -lainsäädännön kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanon valvonta kuuluu pääasiassa Finanssivalvonnalle.

Sivu viimeksi päivitetty 6.11.2012 10:47