Etusivu > Esittely > Tehtävät

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävät


Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on osa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmää. Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Muita samantapaisia toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia ovat esimerkiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (työeläkeasioissa), sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Kela-asioissa) ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (työttömyyspäiväraha-, työmarkkinatuki- ja muissa työttömyyteen liittyvissä asioissa). Kukin näistä muutoksenhakulautakunnista on erikoistunut käsittelemään sille määrättyjä toimeentuloturva-asioita ja muutoksenhakulautakuntia voidaankin erikoistumisensa puolesta verrata oikeuslaitoksen erityistuomioistuimiin.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työtapaturmia, ammattitauteja, maatalousyrittäjien työvahinkoja sekä varusmiesten sotilastapaturmia ja palvelussairauksia. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on muutoksenhakijalle maksutonta.


Tapaturmavakuutuksen muutoksenhakujärjestelmä


muutoksenhakujärjestelmä.jpg

Sivu viimeksi päivitetty 18.1.2017 9:23