Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kokoonpano

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kolme lakimies- ja kolme lääkärijäsentä sekä kuusi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä, joista puolet on työnantajayhdistysten keskusjärjestöjen ja puolet työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitettyjä jäseniä. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa on kolme maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevaa jäsentä, jotka nimitetään maatalousyrittäjien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Puheenjohtaja on päätoiminen ja muut jäsenet ovat sivutoimisia. Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan toistaiseksi sekä muut jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Muutoksenhakulautakunnassa on lisäksi hallintojaosto, jossa käsitellään hallintoasiat.

Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on 14.1.2021-31.12.2025.

Luettelo jäsenistä

Puheenjohtaja:

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri.

Varapuheenjohtajat:

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg.
Varatuomari Irene Luukkonen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen:

Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen.

Lakimiesjäsenet:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Riitta Kokko-Herrala.
Oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen.
Oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen.
Varajäsenet:
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Anna Maria Brandt.
Oikeustieteen kandidaatti Eva Aalto.
Oikeustieteen maisteri Kaisa Laine.

Lääkärijäsenet:

Lääketieteen lisensiaatti, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen. 
Lääketieteen tohtori, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mickael Parviainen.
Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatti, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Soile Jungewelter.
Varajäsenet:
Lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Minna Laitinen. 
Lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas. 
Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri Riitta Sauni. 

Työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimetyt jäsenet:

Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä.
Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari. 
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä. 
Varajäsenet:
Johtaja Minna Etu-Seppälä.
Johtava asiantuntija Markku Rajamäki.
Asiantuntija Katja Leppänen.

Työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Juristi Inka Douglas.
Päälakimies Timo Koskinen.
Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko. 
Varajäsenet:
Juristi Samppa Koskela. 
Sosiaaliasiain päällikkö Pirjo Väänänen. 
Työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin.

Maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Lakimies Maire Lumiaho.
Asiantuntija Marja Tallavaara.
Juristi Mikaela Strömberg-Schalin.
Varajäsenet:
Verojohtaja Timo Sipilä.
Maitoasiamies Marjukka Mattio.
Asiantuntija Leena Suojala.

Hallintojaoston kokoonpanoon kuuluvat puheenjohtaja Mika Mänttäri, varapuheenjohtajat Pauli Ståhlberg ja Irene Luukkonen sekä jäsenet Timo Koskinen, Maire Lumiaho ja Markus Äimälä.  

Sivu päivitetty viimeksi 3.5.2021 7.40