Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Valituksen tekeminen

Vakuutuslaitoksen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetulla kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on kuitenkin toimitettava sille vakuutuslaitokselle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Vakuutuslaitoksella on tällöin mahdollisuus oikaista päätöstään vaatimuksen mukaisesti. Jos vakuutuslaitos ei hyväksy kaikkia valituskirjelmässä esitettyjä vaatimuksia, se toimittaa valituskirjelmän, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja vastineensa muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituskirjelmästä tulee ilmetä, että se on tarkoitettu valitukseksi vakuutuslaitoksen määrättyyn, yksilöityyn päätökseen. Valituskirjelmään on myös merkittävä,  miltä osin päätökseen haetaan muutosta, eli muutoksenhakijan vaatimukset ja niiden perustelut.

Valitus on muutoksenhakijan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakija ei itse allekirjoita valitusta, on mukaan liitettävä hänen allekirjoittamansa valtakirja. Myös muutoksenhakijan tai valituskirjelmän muun laatijan yhteystiedot on syytä merkitä kirjelmään.

Valituskirjelmän mukana voidaan toimittaa sellaista uutta selvitystä, jonka muutoksenhakija  katsoo saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun. Sellaisia asiakirjoja, jotka on jo vakuutuslaitoksen käytössä, ei tarvitse liittää valitukseen, koska vakuutuslaitos toimittaa muutoksenhakulautakunnalle viran puolesta kaiken asiaan liittyvän aineiston.

Vakuutuslaitos liittää antamaansa päätökseen valitusosoituksen, jossa on tarkemmat ohjeet valitusmenettelystä.

Sivu päivitetty viimeksi 14.11.2011 13.25