Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta tiedonhallintayksikkönä ylläpitää tiedonhallintalain 28 § mukaista kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla tiedon pyytäjät voivat yksilöidä pyyntönsä paremmin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 13.1 §:ssä edellytetyllä tavalla. Asiakirjajulkisuuskuvaus toteutetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan hallinnoimista tietovarannoista ja asiakirjarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvausta päivitetään säännöllisesti, jotta sen sisältämät tiedot pysyvät ajan tasalla.

Tietojärjestelmät

Valitusasioiden, poistohakemusten ja perustevalitusten käsittelyssä käytetään tietojärjestelmiä asiarekisterin muodostamisessa.

Valituksenalaisen päätöksen antanut vakuutuslaitos toimittaa muutoksenhakulautakuntaan asiaan kuuluvat asiakirjat ja tiedot. Asiakirjat ja tiedot siirretään vakuutuslaitoksesta tietojärjestelmään ja asia rekisteröityy vireille sähköisen välityspalvelun kautta. Sähköinen järjestelmä on ollut käytössä 19.11.2019 alkaen vireille tulleissa asioissa. Ratkaisuasiaan voi saapua asiakirjoja muutenkin kuin suoraan sähköiseen järjestelmään. Asiakirjoja vastaanotetaan vakuutuslaitoksesta, muutoksenhakijalta sekä hoitolaitoksesta tai muilta vastaavilta tahoilta. Sähköisen järjestelmän asiarekisteriin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan ratkaisutoimintaa varten. Asiarekisterin muodostaa kyseistä asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeen asiakirjat palautetaan vakuutuslaitokseen.

Kanteluita, julkisuuslain mukaisia asioita ja tietopyyntöjä koskevaa aineistoa käsitellään ratkaisutoiminnasta erillisinä asioina. Näitä käsitellään palvelimilla sijaitsevissa tiedostoissa.

Tietopyynnön tekeminen

Ratkaisutoimintaan liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Asian tiedot ovat kuitenkin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti asianosaisjulkisia. Asian käsittelyyn liittyvät esittelymuistio ja jäsenten kannanotot eivät ole asianosaisjulkisia.

Muutoksenhakijaa pyydetään lähettämään omien tietojen pyytämistä koskeva yksilöity pyyntö sähköpostitse osoitteella: tl(a)tapaturmalautakunta.fi tai postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki.

Tietoaineistojen tietoryhmät

Ratkaisutoimintaan liittyvät tietoryhmät:

1. Muutoksenhakijan yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, y-tunnus)

2. Valitusasian asianumero

3. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen anto- ja postituspäivä

4. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittelyn aikana olevien asiakirjojen sisältämät tiedot

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Asianosainen voi pyytää yllä mainittujen tietoryhmien tietoja hakutekijöillä 1 – 3.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.

11.7.2023