Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta tiedonhallintayksikkönä ylläpitää tiedonhallintalain 28 § mukaista kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla tiedon pyytäjät voivat yksilöidä pyyntönsä paremmin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 13.1 §:ssä edellytetyllä tavalla. Asiakirjajulkisuuskuvaus toteutetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvausta päivitetään säännöllisesti, jotta sen sisältämät tiedot pysyvät ajan tasalla.

Tietojärjestelmät

Valitusasioiden, poistohakemusten ja perustevalitusten käsittelyssä käytetään tietojärjestelmiä asiarekisterin muodostamisessa.

Valituksenalaisen päätöksen antanut vakuutuslaitos toimittaa muutoksenhakulautakuntaan asiaan kuuluvat asiakirjat ja tiedot. Asiakirjat ja tiedot siirretään vakuutuslaitoksesta tietojärjestelmään ja asia rekisteröityy vireille sähköisen välityspalvelun kautta. Sähköinen järjestelmä on ollut käytössä 19.11.2019 alkaen vireille tulleissa asioissa. Asiaan voi saapua asiakirjoja muutenkin kuin suoraan sähköiseen järjestelmään. Asiakirjoja vastaanotetaan vakuutuslaitoksesta, muutoksenhakijalta sekä hoitolaitoksesta tai muilta vastaavilta tahoilta. Sähköisen järjestelmän asiarekisteriin tallennetaan tietoja, joita tarvitaan ratkaisutoimintaa varten. Asiarekisterin muodostaa kyseistä asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeen asiakirjat palautetaan vakuutuslaitokseen.

Ennen 19.11.2019 vireille tulleet asiat on käsitelty vanhassa tietojärjestelmässä, jossa asiakirjat eivät ole sähköisesti käytössä käsittelyn aikana.

Tietopyyntöjä ja kanteluita käsitellään ratkaisutoiminnasta erillisinä asioina. Käsittelyyn käytetään myös erillistä sähköistä tietojärjestelmää.

Tietopyynnön tekeminen

Ratkaisutoimintaan liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Asian tiedot ovat kuitenkin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti asianosaisjulkisia. Valmistelumuistio on asianosaisjulkinen ja se voidaan lähettää käsittelyn päätyttyä. Asian käsittelyyn liittyvät esittelymuistio ja jäsenten kannanotot eivät ole asianosaisjulkisia.

Asiakirjojen hakutekijöinä tietojärjestelmässä toimivat muutoksenhakuasian yksilöintitiedot, kuten asianumero, muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus. Näiden tietojen mainitseminen tietopyynnössä auttaa sen käsittelyssä sekä pyytäjän henkilöllisuuden todentamisessa, jos pyyntö koskee asianosaisjulkisia tietoja.

Muutoksenhakijaa pyydetään lähettämään omien tietojen pyytämistä koskeva yksilöity pyyntö sähköpostitse osoitteella: tl(a)tapaturmalautakunta.fi tai postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki. Jos tietopyynnössä on mainittu henkilötunnus, tietopyyntö suositellaan lähetettävän salatulla sähköpostilla osoitteesta https://sr.edelkey.net/encrypt. Henkilötunnusta ei tule kirjata Aihe-kenttään, sillä se ei ole salattu. Jos tietopyynnön lähettää muu kuin muutoksenhakija, edellytetään häntä pääsääntöisesti esittämään asianosaisen antama valtakirja.

Tietoaineistojen tietoryhmät

Ratkaisutoimintaan liittyvät tietoryhmät:

  1. Muutoksenhakuasian yksilöintitiedot
  2. Käsittelyn aikana tuotettavat asiakirjat ja tiedot (päätös, valmistelumuistio, esittelymuistio ja jäsenten kannanotot)
  3. Käsittelyyn liittyvät valitusasiakirjat

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.

Päivitetty 27.6.2024