Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Henkilöstö

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee noin 40 henkilöä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana on Mika Mänttäri. Puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla. Erityisesti puheenjohtaja valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan valitusasioiden esittelystä vastaavat muutoksenhakulautakunnan esittelijät. Esittelijällä tulee olla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. 

Valitusasioiden valmistelusta vastaavat valmistelijat. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on myös hallintopäällikkö, toimistosihteereitä sekä hallinto- ja IT-assistentti.

11.7.2023