Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Käsittelyvaiheet

Asiat pyritään pääsääntöisesti käsittelemään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, mutta esimerkiksi lisäselvitykset saattavat pidentää asian käsittelyä.  

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on tällä hetkellä noin yhdeksän kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää tätä lyhyemmän tai pidemmän ajan. Käsittelyaika lasketaan vireilletulosta muutoksenhakulautakunnassa siihen, kun muutoksenhakulautakunnan päätös postitetaan.

Vakuutuslaitos toimittaa valituskirjelmän sekä asian asiakirjat muutoksenhakulautakuntaan, jolloin valitus kirjataan vireille tulleeksi. 

Asian valmistelussa asiakirjat tarkistetaan, hankitaan tarvittavat lisäselvitykset ja kuullaan tarvittaessa asianosaisia. Lääketieteellinen asia menee useimmissa tapauksissa lääkärijäsenelle, joka vastaa esitettyihin lääketieteellistä asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. 

Esittelijä tekee asian valmistelun jälkeen ratkaisuehdotuksen ja päätösluonnoksen. Tämän jälkeen ratkaisuehdotus, päätösluonnos ja asiakirjat annetaan luettavaksi jaoston jäsenille. Kun jäsenet ovat tutustuneet asiaan,  pidetään jaoston kokous, jossa valitusasia ratkaistaan.

Kokouksen jälkeen päätös viimeistellään ja tarkastetaan. Lopuksi päätös postitetaan asianosaisille. Asian käsittelyssä olleet asiakirjat palautetaan vakuutuslaitokselle arkistoitavaksi. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös on asianosaisjulkinen. Päätös lähetetään asianosaisille (muutoksenhakijalle ja hänen mahdolliselle asiamiehelleen sekä vakuutuslaitokselle). Siltä osin kuin muutoksenhakulautakunnan päätös on salassapidettävä, siitä ei anneta tietoa ulkopuolisille.

Päivitetty 29.4.2024