Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kokoonpano

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kolme lakimies- ja kolme lääkärijäsentä sekä kuusi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä, joista puolet on työnantajayhdistysten keskusjärjestöjen ja puolet työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitettyjä jäseniä. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa on kolme maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevaa jäsentä, jotka nimitetään maatalousyrittäjien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Puheenjohtaja on päätoiminen ja muut jäsenet ovat sivutoimisia. Valtioneuvosto nimittää puheenjohtajan toistaiseksi sekä muut jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. 

Muutoksenhakulautakunnan toimikausi on 14.1.2021-31.12.2025.

Luettelo jäsenistä

Puheenjohtaja:

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri.

Varapuheenjohtajat:

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg.
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Henna Huhtamäki.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen:

Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen.

Lakimiesjäsenet:

Oikeustieteen kandidaatti Riitta Kokko-Herrala.
Oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen.
Oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen.
Varajäsenet:
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Anna Maria Brandt.
Oikeustieteen kandidaatti Eva Aalto.
Oikeustieteen maisteri Kaisa Laine.

Lääkärijäsenet:

Lääketieteen lisensiaatti, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen.
Lääketieteen tohtori, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mickael Parviainen.
Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatti, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Soile Jungewelter.
Varajäsenet:
Lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Minna Laitinen.
Lääketieteen lisensiaatti, neurokirurgian erikoislääkäri Mirva Nätynki.
Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri Riitta Sauni.

Työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimetyt jäsenet:

Asiantuntija Mikko Räsänen. 
Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.
Varajäsenet:
Lakimies Miira Kaukolinna
Johtava asiantuntija Markku Rajamäki.
Asiantuntija Katja Leppänen.

Työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Juristi Inka Douglas.
Päälakimies Timo Koskinen.
Johtava asiantuntija Hannele Fremer. 
Varajäsenet:
Juristi Samppa Koskela.
Sosiaaliasiain päällikkö Pirjo Väänänen.
Tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

Maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta nimetyt jäsenet:

Asiantuntija Maire Lumiaho.
Verojohtaja, lakimies Timo Sipilä.
Toiminnanjohtaja Jonas Laxåback.
Varajäsenet:
Maitoasiamies Marjukka Mattio.
Asiantuntija Leena Suojala.
Asiantuntija Johanna Andersson.

Päivitetty 26.4.2024