Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Vi är ett oberoende, statligt tillsatt och överklagandeorgan av första examen. Vi tar hand om klagomål som omfattas av lagstiftningen om arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och annan lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Besvärsnämndens uppgifter, sammansättning och verksamhet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (30.12.2010/1316).