Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Vi är ett oberoende, statligt tillsatt och överklagandeorgan av första examen. Vi tar hand om klagomål som omfattas av lagstiftningen om arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och annan lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Olycksnämndens uppgifter, sammansättning och verksamhet föreskrivs i Olycksnämndens lag (30.12.2010/1316).