Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on riippumaton, valtioneuvoston nimittämä ja ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin. Käsittelemme työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön sekä muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä,  kokoonpanosta ja toiminnasta on säädetty tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (30.12.2010/1316).

Tiedote: 1.11.2021
Päivitämme parhaillaan verkkosivujamme ja pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa. 

Ajankohtaista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta

Ajankohtaista

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan oikeustapauksia

Oikeustapaukset

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot