Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on riippumaton, valtioneuvoston nimittämä ja ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin. Muutoksenhakulautakunta käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön sekä muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta on säädetty tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (30.12.2010/1316).
 
Ajankohtaista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta

Ajankohtaista

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan oikeustapauksia

Oikeustapaukset

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot