Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Lisäselvitys

Muutoksenhakija voi toimittaa lisäselvitystä vireillä olevan valitusasian liitteeksi siihen saakka, kunnes valitusasia on ratkaistu. On toivottavaa, että lisäselvitys toimitetaan mahdollisimman pian asian vireilletulon jälkeen asian käsittelyn viivästymisen välttämiseksi. Lisäselvitys on suositeltavaa toimittaa päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle, joka toimittaa sen muutoksenhakulautakunnalle ja antaa tarvittaessa lisälausunnon selvityksen johdosta.

Muutoksenhakulautakunta voi hankkia lisäselvitystä myös omasta aloitteestaan. Sitä voidaan hankkia esimerkiksi asianosaisilta, terveyspalvelujen tuottajilta tai muilta viranomaisilta.

Muutoksenhakulautakunnan saamasta lisäselvityksestä, joka voi vaikuttaa asian ratkaisuun, kuullaan kirjallisesti asianosaisia. Aikaa lausunnon antamiseen varataan yleensä tapauksesta riippuen 14 – 30 päivää.

11.7.2023