Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tehtävät

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on osa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmää. Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitosten päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työntekijöiden, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmia ja ammattitauteja sekä asevelvollisten sotilastapaturmia ja palvelussairauksia. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on muutoksenhakijalle maksutonta.

Tapaturmavakuutuksen muutoksenhakujärjestelmä

Muutoksenhakuasiat saapuvat joko maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, vakuutusyhtiöistä, Tapaturmavakuutuskeskuksesta tai Valtiokonttorista. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeen päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

11.7.2023