Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tillgänglighet

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist på vår webbplats som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons via e-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Tillgänglighetsutlåtandet

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

11.7.2023