Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Anvisningar för sökande av ändring

På de här sidorna berättas det om anförandet av besvär hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden och om handläggningen av ärenden i nämnden. Här ingår också anvisningar om insändandet av tilläggsutredningar och om muntlig förhandling i nämnden.

Det kostar ingenting att få ärenden behandlade i besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men en part har i vissa fall möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader.

11.7.2023