Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kontaktuppgifter

Postadressen

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
PB 10 
00581 Helsingfors

Besöksadressen

Brädgårdsgatan 6
00580 Helsingfors
 
Tilläggsutredning i ärenden som är anhängiga i besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan man lämna in till Lindström Talos entrétjänst, adress Brädgårdsgatan 6, under husets öppettider vardagar kl. 8.00–16.00. Vid ett personligt besök är det inte möjligt att få mer omfattande betjäning än per telefon eller e-post, förutom att handlingar kan lämnas in.

Öppettid

Telefonservicen betjänar vardagar klockan 9.00 – 12.00.

Telefon och e-postadressen

Telefon: 09 228 5050

E-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi  
Sändning av krypterad e-post till nämnden: https://sr.edelkey.net/encrypt
I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @

Besvärsnämnden behandlar inte information via textmeddelande.

Uppdaterad 15.5.2024