Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kontaktuppgifter

Besöksadressen

Brädgårdsgatan 6
00580 Helsingfors
 

Tilläggsutredning i ärenden som är anhängiga i besvärsnämnden för olycksfallsärenden kan man lämna in till Lindström Talos entrétjänst, adress Brädgårdsgatan 6, under husets öppettider vardagar kl. 8.00–16.00. Vid ett personligt besök är det inte möjligt att få mer omfattande betjäning än per telefon eller e-post, förutom att handlingar kan lämnas in.

Postadressen

PB 10
00581 Helsingfors

Öppettid

Telefonservicen betjänar vardagar klockan 9.00 – 12.00.

Telefonservicen är stängd på onsdag 15.2.2023.

Telefon och e-postadressen

Telefon: 09 228 5050

E-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi  
Sändning av krypterad e-post till nämnden: https://sr.edelkey.net/encrypt
Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn(at)tapaturmalautakunta.fi
I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @

Dataskyddsbeskrivningar

Sidan har uppdaterats senast 21.12.2022