Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Dataskydd

I egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar besvärsnämnden för olycksfallsärenden personuppgifter för olika ändamål. Här hittar du dataskyddsbeskrivningar med mer detaljerade redogörelser som hänför sig till de olika behandlingsändamålen samt information om hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter.

Dataskyddsombudet vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden:

Mari Valakari
Adress: Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, PB 10, 00581 Helsingfors 
E-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi
I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @

Sändning av krypterad e-post: https://sr.edelkey.net/encrypt

Dataskyddsbeskrivningar

Uppdaterad 19.9.2023