Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet tillämpas vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Med elektronisk kommunikation avses möjligheten att skicka tilläggsutredning i ett ärende som är anhängigt eller annars ta kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Besvärsnämnden rekommenderar att innehållet i tilläggsutredning som lämnas in per e-post framgår av e-postmeddelandets textdel. Om detta inte är möjligt ska tilläggsutredningarna av informationssäkerhetsskäl lämnas in som e-postbilaga. Besvärsnämnden hämtar inte filer från t.ex. en molntjänst som delas som länk. Maximistorleken för en bilaga är 20 MB.

Alla utredningar som är känsliga eller annars ska hemlighållas bör sändas till besvärsnämnden med användning av krypteringstjänst. Det gäller t.ex. utredningar som innehåller uppgifter om någons hälsotillstånd och ekonomiska situation eller personbeteckningar. Ett krypterat e-postmeddelandes rubrik är inte krypterad, så i den ska man inte ange t.ex. personbeteckningar.

Krypterade meddelanden ska skickas till besvärsnämnden från adressen https://sr.edelkey.net/encrypt. När tjänsten anlitas första gången kräver den att användaren registrerar sig.

Vid behov kan besvärsnämnden skicka dokument till ändringssökanden via krypterad e-post: Anvisning om hur krypterad e-post öppnas.

Kontaktuppgifter som hänför sig till elektronisk kommunikation

Besvärsnämndens e-postadress är tl(at)tapaturmalautakunta.fi. I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @. Avsändaren får per e-post ett meddelande om att e-brevet har kommit in till besvärsnämnden.

Ansvar för att e-brev anlänt, kvittering av mottagandet

Utredning som har sänts till e-postadressen tl(at)tapaturmalautakunta.fi registreras som inkommen, och till den som har sänt utredningen e-postas en kvittering på att utredningen har mottagits. Om avsändaren inte får någon kvittering av mottagandet i sin e-postlåda inom två vardagar, ska avsändaren skicka e-brevet på nytt eller kontakta besvärsnämnden t.ex. per telefon för att förvissa sig om att e-brevet har kommit in till nämnden. Inlämning av utredning per e-post sker alltid på avsändarens eget ansvar. Bara en mottagningskvittering som har avsänts från besvärsnämnden är ett tillförlitligt bevis på att e-brevet har kommit in till besvärsnämnden. Ett meddelande som ändringssökanden har fått via funktionen för mottagningskvittering i sitt eget e-postprogram garanterar däremot inte att meddelandet har kommit in till besvärsnämnden.

Updaterad 21.5.2024