Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sammansättning

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden består av en ordförande, två vice ordförande, tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar samt sex medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Av de sistnämnda har hälften förordnats på förslag av arbetsgivarföreningarnas centralorganisationer och hälften på förslag av centralorganisationerna för arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningar. Dessutom har nämnden tre medlemmar som har kännedom om lantbruksföretagarnas förhållanden och som förordnats på förslag av lantbruksföretagarnas centralorganisationer. Ordföranden sköter uppdraget som huvudsyssla och de övriga medlemmarna sköter sina uppdrag som bisyssla. Statsrådet förordnar ordföranden tills vidare och de övriga medlemmarna för fem år i sänder. Ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna handlar under domaransvar. 

Besvärsnämndens mandatperiod är 14.1.2021–31.12.2025.

Förteckning över medlemmarna

Ordförande:

Juris kandidat Mika Mänttäri.

Vice ordförande:

Juris doktor, vicehäradshövding Pauli Ståhlberg.

Juris kandidat, vicehäradshövding Henna Huhtamäki.

Suppleant för ordföranden och vice ordförandena:

Juris kandidat Petteri Immonen.

Lagfarna medlemmar:

Juris kandidat, Riitta Kokko-Herrala.
Juris kandidat Olli Häkkinen
Juris kandidat Seija Jalkanen.
Suppleant:
Juris kandidat, vicehäradshövding Anna Maria Brandt.
Juris kandidat Eva Aalto.
Juris magister Kaisa Laine.

Läkarmedlemmar:

Medicine licentiat, specialist i kirurgi, ortopedi och traumatologi Matti Karjalainen.
Medicine doktor, specialist i kirurgi, ortopedi och traumatologi Mickael Parviainen.
Medicine licentiat, licentiat inom tandvård, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och företagshälsovård Soile Jungewelter.
Suppleant:
Medicine doktor, specialist i ortopedi och traumatologi Minna Laitinen. 
Medicine licentiat, specialist i neurokirurgi Mirva Nätynki.
Medicine doktor, specialist i företagshälsovård Riitta Sauni.

Medlemmar som förordnats på förslag av arbetsgivarnas centralorganisationer:

Sakkunnig Mikko Räsänen. 
Ledande sakkunnig Vesa Rantahalvari.
Chefsjurist Markus Äimälä.
Suppleant:
Direktör Minna Etu-Seppälä.
Ledande sakkunnig Markku Rajamäki.
Sakkunnig Katja Leppänen.

Medlemmar som förordnats på förslag av arbetstagarnas och tjänstemannens centralorganisationer:

Jurist Inka Douglas.
Chefsjurist Timo Koskinen.
Ledande sakkunnig Hannele Fremer.
Suppleant: 
Jurist Samppa Koskela.
Socialpolitisk chef Pirjo Väänänen.
Chef för jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor Lotta Savinko.

Medlemmar som förordnats på förslag av lantbruksföretagarnas centralorganisationer:

Jurist Maire Lumiaho.
Skattedirektör, jurist Timo Sipilä.
Verksamhetsledare Jonas Laxåback.
Suppleant:
Mjölkombudsman Marjukka Mattio.
Sakkunnig Leena Suojala.
Sakkunnig Johanna Andersson.

Uppdaterad 1.9.2023