Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee päätoimisesti 40 henkilöä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana on Mika Mänttäri. Hän vastaa muutoksenhakulautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta. Hänen on erityisesti valvottava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisussa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan valitusasioiden esittelystä vastaavat muutoksenhakulautakunnan esittelijät. Esittelijöiden tulee olla oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneita.

Käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat valmistelijat. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on myös toimistopäällikkö, toimistosihteereitä ja tekstinkäsittelijöitä sekä hallintoassistentti.

Työjärjestys

Sivu päivitetty viimeksi 12.5.2021 8.48