Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut etätyössä työnteon yhteydessä.

Antopäivä 23.9.2021

 

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut etätyössä työnteon yhteydessä. Tapaturma sattui portaissa, kun A haki asuntonsa yläkerrasta hartiahuivia. Hänen mukaansa etätyössä virheellisessä asennossa työskentely aiheutti hartiasärkyä eikä hän ollut saanut ohjeita etätyöskentelyergonomiaan.

 

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei A:ta 9.6.2020 kohdannut tapaturma ollut työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama työtapaturma. Hän ei tapaturman sattuessa tehnyt etätyötään, vaan oli hakemassa kotinsa yläkerrasta huivia. Hän oli tosin jo aloittanut työn kyseisenä aamuna, mutta keskeytti sen ja lähti hakemaan lämmintä huivia käsikivun takia. Asunnossaan työtätekevälle korvataan vain työnteon yhteydessä sattunut tapaturma. Huivin hakemisessa kyse oli toiminnasta, joka tuki työn tekemistä vain välillisesti. Asiaan ei vaikuta se, että huivin hakeminen johtui A:n mukaan virheasennossa työskentelyn aiheuttamasta käsikivusta, kun hän ei ollut saanut etätyöohjeita. Asiaan ei vaikuta myöskään se, että hänen mukaansa työskentelystä aiheutunut hermosärky aiheutti kaatumisen, koska hän ei voinut pitää portaiden kaiteesta kiinni. Edellä olevan perusteella A:lla ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvaukseen 9.6.2020 sattuneesta tapaturmasta.

Äänestysratkaisu 9–1.

Eriävän mielipiteen mukaan A:ta 9.6.2020 kohdannut tapaturma sattui työnteon yhteydessä.

 

Tamla 23.9.2021 – 2746/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.