Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Lisäselvityksen toimittaminen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

Muutoksenhakija voi toimittaa lisäselvitystä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan siellä vireillä olevan valitusasian liitteeksi siihen saakka kunnes valitusasia on ratkaistu. On toivottavaa, että lisäselvitys toimitetaan muutoksenhakulautakuntaan mahdollisimman pian asian vireilletulon jälkeen asian käsittelyn viivästymisen välttämiseksi.

Muutoksenhakulautakunta voi hankkia lisäselvitystä myös omasta aloitteestaan. Sitä voidaan hankkia esimerkiksi asianosaisilta, terveyspalvelujen tuottajilta tai muilta viranomaisilta.

Asianosaisen kuuleminen ja lisäselvitykset

Muutoksenhakulautakunnan saamasta lisäselvityksestä, joka voi vaikuttaa asian ratkaisuun, kuullaan kirjallisesti asianosaisia. Aikaa lausunnon antamiseen varataan yleensä tapauksesta riippuen 14 – 30 päivää.

Sähköinen asiointi

Muutoksenhakulautakunta voi ottaa vastaan seuraavassa muodossa tallennettuja liitetiedostoja: doc, docx, html, pdf, txt tai rtf.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sähköpostiosoite: tl(at)tapaturmalautakunta.fi tai etunimi.sukunimi(at)tapaturmalautakunta.fi. Lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Salattujen sähköpostien lähettäminen lautakuntaan: https://sr.edelkey.net/encrypt

Ohjeet salatun sähköpostiviestin avaamisesta (pdf)

Katso tarkemmin:
Sähköinen asiointi muutoksenhakulautakunnassa

Valitusasiakirjat

Jos asianosainen haluaa nähtäväksi valitusasiaansa liittyvät asiakirjat valituksen vireillä ollessa, hän voi tulla tutustumaan asiakirjoihin lautakunnan tiloihin. Asiasta tulee sopia lautakunnan kanssa viimeistään 2 viikkoa aiemmin. Asianosaisella tulee olla mukanaan todistus henkilöllisyyden todistamiseksi (passi, henkilökortti tai ajokortti). Asiakirjat voidaan myös lähettää asianosaisen nähtäväksi häntä lähinnä olevaan käräjäoikeuteen.

Kirjallisen pyynnön perusteella asianosaiselle voidaan kopioida häntä koskevia asiakirjoja. Kopioista perittävä maksu on 50 senttiä/sivu + postituskulut. Erityisiä toimenpiteitä vaativissa työläissä asiakirjapyynnöissä voidaan myös harkita lisämaksua tähän liittyvästä työstä aiheutuvista kustannuksista.

Sivu päivitetty viimeksi 24.3.2022