Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ohjeita muutoksenhakijalle

Näillä sivuilla annetaan tietoa valituksen tekemisestä ja asian käsittelystä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Myös lisäselvitysten lähettämisestä ja suullisesta käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa on omat ohjeensa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittely on maksutonta, mutta asianosaisella on mahdollisuus saada eräissä tapauksissa korvausta oikeudenkäyntikuluista.

11.7.2023