Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Auton lohkolämmityksen kytkeminen työmatkaa varten

Antopäivä: 30.1.2003

Tapaturma oli kohdannut L:ää työstä johtuvissa olosuhteissa, kun hän oli viimeisen tauon aikana käynyt laittamassa autonsa lämmitykseen. Työnantaja oli tästä käytännöstä tietoinen ja piti sitä tarkoituksenmukaisena, koska lämmityspylväissä ei ollut ajastimia. Työajoista johtuen yleisten kulkuneuvojen käyttö oli mahdotonta. Auton lämmitykseen laittaminen oli johtunut oman auton käyttämisestä työmatkalla. Kysymyksessä oli siten lain mukaan työtapaturmana korvattava vamma. TapLa 1938/2002 – Antopäivä 30.1.2003

Tapahtumatiedot

L oli 26.12.2001 vahingoittunut kaatuessaan työpaikan pihalla klo 20.30. Tapaturma sattui, kun L kävi laittamassa autonsa lämpiämään. Työ kyseisenä päivänä oli alkanut klo 16.00 ja työn piti päättyä klo 24.00.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli hylännyt korvaushakemuksen, koska vakuutuslaitoksen käsityksen mukaan kyseessä ei ollut tapaturmavakuutuslain 4 §:n mukainen työtapaturma.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

L vaati lainmukaista korvausta 26.12.2001 sattuneen työtapaturman johdosta. L totesi, että hän meni työvuoronsa viimeisen kahvitauon aikana, noin klo 20.30 laittamaan autoaan lämmitykseen. Hän kaatui liukkaalla kulkuväylällä, minkä seurauksena hänen vasen ranteensa murtui.

L totesi, että hänen meijerityöntekijän työnsä on työaikalain tarkoittamaa jaksotyötä, jossa työvuorot vaihtelevat epäsäännöllisesti. Työajoista johtuen yleisten kulkuneuvojen käyttö oli mahdotonta. Hän, kuten muutkin työntekijät, kulkevat työmatkansa pääsääntöisesti omalla autollaan. Yleisenä käytäntönä työpaikalla oli, että pakkaspäivinä työntekijät käyvät viimeisen tauon aikana laittamassa autonsa lämmitykseen. Työnantaja oli tästä käytännöstä tietoinen ja piti sitä tarkoituksenmukaisena, koska lämmityspylväissä ei ollut ajastimia. Energiataloudellisista syistä ei ollut tarkoituksenmukaista pitää autoja lämmityksessä koko työvuoron aikaa.

Tapaturman sattumishetkenä oli Ilmatieteen laitokselta saadun tiedon mukaan pakkasta -15,6 astetta. Hän menetteli täysin vakiintuneen käytännön mukaisesti käydessään työvuoron viimeisellä tauolla laittamassa autonsa lämmitykseen. Tapaturma sattui työaikana ja työpaikkaan kuuluvalla alueella. Koska hän toimi työpaikalla vallinneen ja työnantajan hyväksymän käytännön mukaisesti, on tapaturman katsottava aiheutuneen työstä johtuvista olosuhteista.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturman johdosta.

Perustelut

Auton lämmitys oli ollut tarpeen auton käyttämiseksi matkalla työpaikalta asunnolle L:n klo 24.00 päättyvän työvuoron jälkeen. Tapaturma oli kohdannut L:ää työstä johtuvissa olosuhteissa. Auton lämmitykseen laittaminen oli johtunut oman auton käyttämisestä työmatkalla. Kysymyksessä oli siten lain mukaan työtapaturmana korvattava vamma.
Äänestysratkaisu 5-1. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että valitus olisi tullut hylätä valituksenalaisessa päätöksessä mainituin perustein.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet