Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kahvitauolla sattunut tapaturma

Antopäivä: 30.1.2003

A oli leipää leikatessaan saanut haavan käteensä työpaikalla. Mitkään työpaikan puutteelliset olosuhteet tai muut työhön tai työolosuhteisiin liittyvät tekijät, jotka olisivat voineet lisätä tapaturmariskiä, eivät olleet myötävaikuttaneet tai olleet syynä tapaturman sattumiseen. Tapaturma ei kuulunut tapaturmavakuutuslain mukaisen lakisääteisen vakuutusturvan piiriin. Tapaturma 25.11.2002 ei ollut kohdannut A:ää työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. Tapla 19/2003 

Tapaturman sattumisolosuhteet

Fotomyyjä A oli tapaturmailmoituksen mukaan työpaikalla kahvitauolla maanantaina 25.11.2002 klo 9.30 tehnyt aamupalaa. Tällöin leipäveitsi oli viiltänyt hänen vasempaan käteensä haavan. Työ oli alkanut klo 8.30 ja työn piti päättyä klo 16.30.

Vakuutuslaitos oli A:lle toimittamassaan lisäselvityspyynnössä kysynyt, miten aamupalan laittaminen liittyi hänen työtehtäviinsä. A:n antaman selvityksen mukaan hän oli yksin työssä klo 8.30.-12.15. Aamulla, kun liikkeessä oli suhteellisen hiljaista, oli mahdollista juoda teetä ja syödä aamupalaa samalla kuitenkin pitäen silmällä liikettä.

Lisäksi vakuutuslaitos oli pyytänyt selvitystä siitä, sattuiko tapaturma A:n ruoka- tai kahvitauolla, ja kuinka pitkä kyseinen tauko oli. A:n mukaan työsopimukseen kuuluu kaksi 10 minuutin pituista kahvitaukoa, mutta näitä taukoja oli harvoin mahdollista pitää. Kyseessä ei ollut siis varsinainen kahvitauko. Tapaturma sattui liikkeen keittiössä, josta oli suora näköyhteys liikkeeseen ja sen tiskille.

Vakuutuslaitoksen päätös

Kyseessä ei ole ollut ruoka- tai kahvitauko, vaan A oli työn lomassa leikannut omia eväitään. Koska A oli työaikanaan leikannut omia eväitään, ei tapaturma ollut sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa. Sen vuoksi A:lle ei myönnetty tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta sairaanhoitokuluista eikä työkyvyttömyydestä.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A haki muutosta päätökseen ja vaati lainmukaista korvausta työtapaturman johdosta. Työn luonteesta johtuen muunlaiseen kahvitaukoon ei ollut mahdollisuutta. Ruokailu oli aina omien eväiden varassa, sillä työpaikkaruokalaa ei ole. Työaika oli klo 8.30-16.30 tai 12.15-20.15. Tästä ajasta oli neljä tuntia paikalla kaksi työntekijää ja silloin oli mahdollista pitää 30 minuutin ruokatunti. Näin ollen kahvitauko oli olosuhteiden pakosta pidettävä silloin, kun siihen oli mahdollisuus eli aamulla tai illalla, kun liikkeessä oli rauhallista ja hiljaista. Näin ollen tapaturma sattui työstä johtuvissa olosuhteissa.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Kun tapaturma kohtaa työntekijää työpaikalla kahvi- tai lounastauolla, katsotaan tapaturman sattuneen työstä johtuvissa olosuhteissa, mikäli tapaturman sattumiseen on myötävaikuttanut tai ollut syynä työhön tai työolosuhteisiin liittyvä lisääntynyt tapaturmariski.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A oli 25.11.2002 klo 9.30 työn lomassa pitämällään kahvitauolla leikannut leipäveitsellä vasempaan käteensä haavan tehdessään aamupalaa työpaikalla. A oli ollut yksin työssä klo 8.30.-12.15, joten varsinaista kahvitaukoa ei ollut mahdollista pitää. Tapaturma 25.11.2002 on kohdannut A:ta kahvitauon aikana työpaikalla. Hän on leikannut leipäveitsellä omia eväitään. Sillä seikalla, että A oli leipää leikatessaan saanut haavan käteensä työpaikalla, ei ole ollut vaikutusta tapaturman sattumiseen. Mitkään työpaikan puutteelliset olosuhteet tai muut työhön tai työolosuhteisiin liittyvät tekijät, jotka olisivat voineet lisätä tapaturmariskiä, eivät olleet myötävaikuttaneet tai olleet syynä tapaturman sattumiseen. Tapaturma ei kuulunut tapaturmavakuutuslain mukaisen lakisääteisen vakuutusturvan piiriin.
Tapaturma 25.11.2002 ei ollut kohdannut A:ta työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. Kysymyksessä ei ollut siten tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava työtapaturma.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 10.26