Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kotona päivystystehtävän suorittamisen jälkeen sattunut tapaturma

Antopäivä: 2.10.2003

Vahingoittuminen hänen kotonaan päivystystehtävän suorittamisen jälkeen ei ollut sattunut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, joten kysymyksessä ei ole tapaturmavakuutuslain nojalla korvaukseen oikeuttava tapaturma. Tapla 1927/2003 

Tapahtumatiedot

A, joka työskenteli sairaanhoitopiirin palveluksessa atk-suunnittelijana, oli tapaturmailmoituksen mukaan 14.10.2002 kello 4.30 kotonaan astunut harhaan portaissa ja pudonnut lattialle vahingoittuen jalkoihin. Tapaturma sattui päivystystehtävän hoitamisen jälkeen. Vakuutuslaitokselle antamassaan selvityksessä A oli vielä ilmoittanut, että hän oli atk-vikapäivystäjänä kotonaan 14.10.2002. Puhelin soi aamuyöllä ja hän joutui tekemään kotoa päivystystyötä liittyen sairaalan tulostusongelmiin. A hoidettua tehtävän hän lähti alaspäin pimeissä portaissa ja astui harhaan toiseksi viimeisellä askelmalla pudoten istualleen lattialle.

A:n  työnantajan vakuutuslaitokselle antaman selvityksen mukaan tietotekniikan päivystysrenkaaseen kuului useampia henkilöitä. Vuorossa oleva joutui usein hälytyksen saatuaan tulemaan työpaikalle vuorokauden ajankohdasta riippumatta.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Vahingon ei katsottu aiheutuneen työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan A:n vapaa-aikana.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A ilmoitti tyytymättömyytensä päätökseen. Esimies oli määrännyt hänet päivystämään. Hän oli 14.10.2002 töissä kotonaan ja sai tästä päivystyskorvausta. Onnettomuus johtui työtehtävän hoidosta.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Tapaturmalautakunta katsoi, ettei A:n  vahingoittuminen hänen kotonaan päivystystehtävän suorittamisen jälkeen ollut sattunut hänen työssään tai työstä johtuvissa olosuhteissa, joten kysymyksessä ei ole tapaturmavakuutuslain nojalla korvaukseen oikeuttava tapaturma.

Äänestysratkaisu 5-1. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että A kohdannut tapaturma oli sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 11.4.2024 10.23