Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tekonivelleikkauksen rutiineihin kuuluva hammaslääkäritutkimus

Antopäivä: 17.9.2003

Ennen tekonivelleikkauksen suorittamista tehtiin leikkausrutiineihin kuuluvana tutkimuksena hammaslääkärin tarkastus ja röntgentutkimus. Tapaturmalautakunta määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan näistä aiheutuneet kulut tapaturmavamman sairaanhoitokuluina. TapLa 1980/2003

Taustatiedot

A on 1.3.2001 työssä tapaturmassa saanut oikean lonkkamaljakon pirstalemurtuman. Vakuutuslaitos on myöntänyt päivärahaa ja tapaturmaeläkettä. Sittemmin A:n oikeaan lonkkaniveleen on kehittynyt tapaturman jälkeinen nivelrikko ja hänelle on tehty 16.1.2003 oikean lonkan totaaliproteesileikkaus. A on hakenut vakuutuslaitokselta korvausta hänelle 8.1.2003 aiheutuneista hammaslääkärikuluista, tarkastuksesta ja röntgentutkimuksesta.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos ilmoitti, että se ei korvaa hammaslääkärikuluja, koska kyseinen hoito ei ole ollut tapaturmavamman hoitoa. Vaatimukset tapaturmalautakunnassa A vaati päätöksen muuttamista ja hammaslääkärikulujen korvaamista. Hän ilmoitti, että käydessään 18.12.2002 lääkärin vastaanotolla lonkan tekonivelleikkausta varten, lääkäri määräsi hänet suun röntgenkuvaukseen.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan tarkastus ei liittynyt tapaturmassa saadun lonkkamaljakon murtuman hoitoon. Kysymyksessä oli normaali hampaiden hoitoon liittyvä toimenpide, joka ei oikeuta korvaukseen tapaturmavakuutuslain nojalla.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan A:lle 8.1.2003 tehdystä hammaslääkärin tarkastuksesta ja röntgentutkimuksesta aiheutuneet kulut tapaturmavamman sairaanhoitokuluina. Perustelut Ennen tekonivelleikkauksen suorittamista selvitetään leikkausrutiineihin kuuluvana aina potilaan hampaiston tila sen varmistamiseksi, ettei suun ja leukojen alueella ole tulehduksellisia muutoksia. A:lle on ennen lonkan tekonivelleikkausta määrätty suoritettavaksi hampaiston tilan tarkastus. Tapaturmavakuutuksen oikeuskäytännössä tällainen tutkimus on katsottu välttämättömäksi tutkimukseksi osana leikkaustoimenpidettä, joten siitä aiheutuneet kulut tuli korvata A:lle tapaturmavakuutuslain nojalla.

Asiasanat

Sairaanhoito

Sivu päivitetty viimeksi 27.10.2011 12.12