Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Äkillisen stressireaktion korvaaminen

Antopäivä: 5.2.2004

A oli 13.3.2003 joutunut johtamallaan työmaalla seuraamaan alaisensa ja ystävänsä kuolemaa työkoneen pudottua jäihin ja hänen voimatta auttaa tätä. Tilanne oli ollut riittävä lääketieteellisessä mielessä aiheuttamaan A:lle äkillisen stressireaktion, jonka hoitava lääkäri oli diagnosoinut. A:lla oli oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen mainitun tapaturman johdosta. TapLa 3080/2003

Tapahtumatiedot

A:n ollessa omistamansa Oy:n työmaalla rakennusmestarina, siellä oli 13.3.2003 tapahtunut hänen alaisensa kuolemaan johtanut työtapaturma. A:lla oli tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 ja 2 momentin mukainen vapaaehtoinen yrittäjien tapaturmavakuutus.

Asiakirjoissa olevan 25.4.2003 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan A:n hyvä ystävä oli hukkunut työkoneen pudottua jäihin viikko sitten. Ystävä oli toiminut A:n urakassa mukana. Tapahtuman jälkeen tiedotusvälineet olivat vaivanneet häntä ja urakka oli vaatinut jäällä olemista 21.3.2003 saakka, jolloin A oli kääntynyt lääkärin puoleen. Urakan nyt valmistuttua ja kun huoli muiden työntekijöiden turvallisuudesta oli helpottamassa, A oli kokenut kuitenkin kovaa stressiä ja surua ystävän menetyksestä. Lääkärinlausunnon mukaan kriisipalaveri on pidetty heti ja mukana oli ollut uhrin omaisia ja työtovereita sekä A vaimoineen. He olivat käyneet keskustelemassa myöhemminkin yksittäin asiasta, muun muassa A:n vaimo oli käynyt keskustelemassa ja he olivat vaimon kanssa puhuneet asiasta paljon. Lääkärinlausunnon mukaan A tarvitsi lomaa ja tilapäiseen tarpeeseen rauhoittavaa lääkettä. Hänelle oli kirjoitettu sairauslomaa 21.3.-30.3.2003 diagnoosilla äkillinen stressireaktio, keskivaikea häiriö.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että se ei voi maksaa korvauksia tapaturmavakuutuslain perusteella työkyvyttömyydestä ja sairaanhoitokuluista 21.3.2003 alkaen. Päätöksen perusteluina oli lausuttu, että vakuutuslaitoksen saamien selvitysten mukaan tässä tapauksessa korvattavan äkillisen stressireaktion lääketieteelliset tunnistetekijät eivät täyttyneet.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja lainmukaisen korvauksen myöntämistä. Valituksensa perusteluina hän lausui muun muassa, että hän ei ehkä tapaturmailmoituksessa osannut kuvailla tilannetta oikeilla lääketieteellisillä termeillä, mutta työmaalla tapahtunut hänen alaisensa ja ystävänsä kuolema ja sen katsominen vierestä avuttomana oli vaikuttanut hänen työkykyynsä, jonka myös häntä hoitanut lääkäri oli todennut.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan lainmukaisen korvauksen 13.3.2003 sattuneen tapaturman aiheuttaman äkillisen stressireaktion johdosta.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta.

Äkillinen stressireaktio on ohimenevä häiriö, joka kehittyy mieleltään terveelle henkilölle reaktiona poikkeukselliseen ruumiilliseen tai henkiseen stressiin. Tällaisena henkilön kokemana epätavallisen voimakkaasti vaikuttavana tapahtumana, stressitraumana, pidetään muun muassa toisen henkilön väkivaltaisen kuoleman näkemistä.
A oli 13.3.2003 joutunut johtamallaan työmaalla seuraamaan alaisensa ja ystävänsä kuolemaa työkoneen pudottua jäihin ja hänen voimatta auttaa tätä.

Tapaturmalautakunta katsoi, että tilanne on ollut riittävä lääketieteellisessä mielessä aiheuttamaan A:lle äkillisen stressireaktion, jonka hoitava lääkäri oli diagnosoinut. A:lla oli oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen mainitun tapaturman johdosta.

Asiasanat

Psyykkinen tekijä

Tapaturman käsite

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.02