Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ammattitaudin lääkityksen seurausvaikutusten tutkiminen korvattu

Antopäivä: 23.6.2004

A:lla on todettu ammattitautina ohrajauhon aiheuttama astma ja allerginen nuha. Hän on käyttänyt ammattitaudin johdosta inhalaatiosteroidilääkitystä. Tapaturmalautakunta katsoi, että A:lle tehdyt laboratoriotutkimukset ovat olleet tarpeellisia hänen ammattitaudin johdosta käyttämänsä lääkityksen todennäköisesti aiheuttamien lisämunuaisten toiminnanhäiriöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi. Tapaturmalautakunta määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kulut. TapLa 4795/2003 ja 400/2004 

Tapahtumatiedot

A:lla on todettu hänen maatalousyrittäjätyössään ohrajauhon aiheuttama astma ja allerginen nuha, jonka vakuutuslaitos on korvannut 13.3.1988 ilmenneenä ammattitautina.

Vakuutuslaitokselle on toimitettu lasku lääkärin määräämistä laboratoriokokeista, jotka on otettu 25.8.2003. Kokeet ovat olleet S-Korsol KORTISOLI ja P-ACTH 2.

Vakuutuslaitokselle on toimitettu 11.9.2003 päivätty laboratoriotutkimusmääräys, jonka mukaan määrätyt kokeet ovat olleet S-ASAT, S-K, S-Na ja S-Korsol. Diagnooseina on mainittu astma ja inhalaatiosteroidien aiheuttama lisämunuaislama.

Vakuutuslaitokselle on toimitettu 6.11.2003 päivätty tutkimus- tai hoitomääräys laboratorioko-keista ja lasku 6.11.2003 otetuista laboratoriokokeista. Kokeet ovat olleet S-Na NATRIUM, S-Korsol KORTISOLI ja S-K KALIUM.

Vakuutuslaitokselle toimitetun 17.10.2003 päivätyn E-lääkärinlausunnon mukaan A:lla on vaikea astma, joka on vaikeutunut viime syksynä ja ollutkin varsin hankala loppusyksyn ja vielä talvenkin. Lääkityksen tarve on ollut runsasta. A on joutunut käyttämään inhalaatiosteroideja erikoisesti viime vuonna runsaanpuoleisesti ja niihin liittyen on kehittynyt selkeä lisämunuaisen toiminnan lamaantuminen. Mukana on ollut myös aivolisäkeperäinen komponentti, joka on myös inhalaatiosteroidien jarrutusvaikutuksesta johtuva. Lääkärinlausunnossa on katsottu, että A:n lisämunuaisen toiminnanhäiriöt ovat ammattitautiin liittyviä komplikaatioita ja ne tulee ammattitaudin perusteella myöskin hänelle korvata. Myöskin lisämunuaisen toiminnan seuraamiseen tarkoitetut tutkimukset ovat tähän ammattitautiin liittyvän komplikaation seuraamista ja välttämätöntä toimintaa inhalaatiosteroidiannoksen turvallisella tasolla pitämiseksi.

Vakuutuslaitoksen päätökset

Vakuutuslaitos ilmoitti, että se ei voi maksaa korvausta A:lle edellä mainituista tutkimuksista aiheutuneista sairaanhoitokuluista, koska tutkimukset eivät ole olleet korvatun ammattitaudin tutkimuksia.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati päätösten muuttamista. Hän totesi, että hän on hakeutunut lääkärin lähetteellä lisätutkimuksiin ammattitautia koskevan lääkityksen ja aiheutuvan sivuvaikutuksen vuoksi. Ennen voimassa ollut lääkitys on häiriinnyttänyt kehon oman kortisonituotannon, josta johtuen on jouduttu selvittämään vaihtoehtoisia lääkityksiä ja arvioimaan uudestaan lääkemääriä.

Asiantuntijalausunto

Tapaturmalautakunta pyysi asiantuntijalääkäriltä lausunnon, jossa todettiin, että lisämunuaisten toiminnanhäiriöiden todennäköisenä syynä on pidettävä ammattiastman johdosta käytettyä lääkitystä ja että käytetyt laboratoriotutkimukset ovat yleisesti hyväksyttyjä ja tarpeellisia tällaisten toimintahäiriöiden selvittelyssä ja seurannassa.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaiset päätökset ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan 25.8.2003, 11.9.2003 ja 6.11.2003 tehdyistä laboratoriotutkimuksista aiheutuneet kulut.

Perustelut

Tapaturmalautakunta katsoi pyytämäänsä asiantuntijalausuntoon viitaten, että A:lle 25.8.2003, 11.9.2003 ja 6.11.2003 tehdyt laboratoriotutkimukset ovat olleet tarpeellisia hänen ammattitaudin johdosta käyttämänsä lääkityksen todennäköisesti aiheuttamien lisämunuaisten toiminnanhäiriöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi.

Asiasanat

Astma 

Sairaanhoito

Tutkimuskulut

Sivu päivitetty viimeksi 26.10.2011 13.41