Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Epäilty ilmanpainevamma

Antopäivä: 22.12.2004

A:n korvat kipeytyivät ja menivät lukkoon koulutusmatkalla Kokkola – Helsinki – Rovaniemi 31.3.2004, kun lentokone alkoi laskea korkeutta. Lentomatkailuun liittyy tavanomaisesti ilmanpaineen vaihtelu. A:n vaivan pitkittyminen ja sen esiintyminen vain toisessa korvassa viittasivat sairausperäisen tekijän ratkaisevaan osuuteen. TapLa 2913/2004 

Tapahtumatiedot

A:n korvat kipeytyivät ja menivät lukkoon koulutusmatkalla Kokkola – Helsinki – Rovaniemi 31.3.2004, kun lentokone alkoi laskea korkeutta.

Hän hakeutui lääkäriin 8.4.2004, kun korvat kävivät yhä kipeimmiksi. Lääkäri määräsi Duact-lääkityksen A:n vasemman korvan tukkoisuuteen.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos on evännyt korvauksen, koska A:lla  todettu korvasärky ei ollut seurausta tapaturmasta eikä se ollut erikseen työtapaturmana korvattava vamma tai sairaus.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati 10,96 euron lääkekulujen korvaamista. Hän ilmoitti, että korvasärky alkoi ennalta arvaamatta ja ulkopuolisen tekijän aiheuttamana.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä. Vakuutuslaitoksen mukaan A:n korvakipu oli sairaus, jota ei korvata tapaturmavakuutuksesta.

Lisätoimet

Tapaturmalautakunta on hankkinut Kokkolan Työterveys ry:stä A:n sairauskertomuksen päivältä 8.4.2004. Sairauskertomuksen mukaan hänellä oli edellisellä viikolla ollut yhteensä neljä lentoa, joiden yhteydessä oli korvaoiretta. Vasempaan korvaan oli jäänyt tuntemusta eikä se auennut. Sairauskertomuksessa on diagnoosina vasemman korvatorven tukkeutuminen.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin nojalla korvausta suoritetaan työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta. Oikeuskäytännön mukaan tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisen tekijän johdosta aiheutunutta vahinkotapahtumaa, joka tapahtuu odottamatta ja äkillisesti.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ilmanpaineen huomattavan vaihtelun aiheuttama vamma, jota ei korvata ammattitautina, voidaan katsoa työtapaturman aiheuttamaksi, jos vamma on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana.

A:n korvat menivät lukkoon, kun lentokone alkoi laskea korkeutta 31.3.2004. Lukkiutumista ei aiheuttanut odottamaton ulkoinen tekijä, eli hänelle ei sattunut tapaturmana korvattavaa tapahtumaa.

Lentomatkailuun liittyy tavanomaisesti ilmanpaineen vaihtelu. A:n vaivan pitkittyminen ja sen esiintyminen vain toisessa korvassa viittasivat sairausperäisen tekijän ratkaisevaan osuuteen. Hänelle määrättiin limakalvoturvotusta vähentävää antihistamiinia. Tapaturmalautakunta katsoi, ettei A:n lääkäriin hakeutumisen ja lääkityksen tarve 8.4.2004 enää johtunut lentomatkustamisesta 31.3.2004 ja ettei hänellä siten ole oikeutta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

Asiasanat

Ilmanpainevamma

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.47