Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Lounastauolla matkalla ruokakauppaan sattunut tapaturma korvattu

Antopäivä: 10.2.2004

Oikeuskäytännössä on katsottu matkalla ruokakauppaan lounasruoan ostamiseksi sattuneiden tapaturmien kuuluvan tapaturmakorvauksen piiriin. A oli tapaturman sattuessa 15.3.2003 ollut matkalla kauppaan markettiin ostamaan muun muassa lounasruokaa. Näin ollen tapaturma on sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaisissa työstä johtuvissa olosuhteissa ja tulee korvata tapaturmavakuutuslain perusteella. Tapla 3787/03 

Tapahtumatiedot

A työskenteli yrityksessä, jonka toimiala on päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa. A oli 15.3.2003 tapaturmailmoituksen mukaan ruokatauolla kello 13.05 liukastunut työpaikan pihalla ulko-ovien edessä. Omassa 27.6.2003 päivätyssä selvityksessään A oli ilmoittanut olleensa menossa ruokakauppaan ostamaan salaattia ja tupakkaa. Hänen ruokatuntinsa alkoi kello 13.01 ja päättyi 13.29. A ilmoitti syövänsä välillä omia eväitään työpaikalla tai pihalla ja ostavansa niitä milloin mistäkin. Työpaikalla ei ollut järjestetty työnantajan toimesta mahdollisuutta ruokailuun.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos ei myöntänyt A:lle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Tapaturma ei ollut sattunut työssä eikä myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan, silloin kuin työnantaja ei ollut järjestänyt ruokailua, korvataan tapaturma, joka on sattunut vahingoittuneen ollessa matkalla säännöllisesti käyttämäänsä lähietäisyydellä olevaan ruokapaikkaan. Mikäli ruokailu tapahtuu omia eväitä syöden, korvattavia ovat matkat säännöllisesti lähietäisyydellä olevaan ruokakauppaan silloin, kun henkilö käy siellä ostamassa työpaikalla syömiään eväitä. A kävi epäsäännöllisesti syömässä tai ostamassa eväitä eri paikoista.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati korvausta 15.3.2003 sattuneen tapaturman johdosta. Työnantaja ei ollut järjestänyt työntekijöilleen työpaikkaruokailua. Lounastauko oli 30 minuuttia ja sen aikana oli oikeus poistua työpaikalta ruokailemaan. A ilmoitti 15.3.2003 poistuneensa lounastauolle noin kello 13.00. Hän poistui henkilökunnan ovesta ja käveli liikekiinteistön alueella noin 10 metriä, jolloin hän liukastui jalankulkutiellä. Hän totesi, ettei hän ollut ehtinyt vielä mennä työpaikkansa alueelta mihinkään liikkeeseen ruokailemaan.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä. A:lla ei ollut tapana säännöllisesti käydä ostamassa ruokaa  marketista, minne hän oli nyt menossa. Välillä hän söi omia eväitään työpaikalla ja toisinaan hän kävi ostamassa ruokaa eri elintarvikeliikkeistä. Tapaturma ei ollut sattunut säännöllisellä matkalla ruokailemaan tai säännöllisellä ruoan ostoshakumatkalla.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi yhtiön suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen 15.3.2003 sattuneen tapaturman johdosta.

Perustelut

Oikeuskäytännössä on katsottu matkalla ruokakauppaan lounasruoan ostamiseksi sattuneiden tapaturmien kuuluvan tapaturmakorvauksen piiriin. A oli tapaturman sattuessa 15.3.2003 ollut matkalla kauppaan markettiin ostamaan muun muassa lounasruokaa. Näin ollen tapaturma on sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaisissa työstä johtuvissa olosuhteissa ja tulee korvata tapaturmavakuutuslain perusteella.  

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 14.53