Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Silmälasien korvaaminen

Antopäivä: 15.9.2004

Uusista silmälaseista aiheutuneet kulut tuli korvata kokonaisuudessaan, kun vahingoittuneiden silmälasien oikeaa linssiä, joka sinänsä oli kiistatta säilynyt tapaturmassa vahingoittumattomana, ei ollut mahdollista käyttää uusissa kehyksissä. Vahingoittuneen oli mahdollista saada tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien tilalle entistä vastaavat silmälasit vain uusimalla sekä kehykset että molemmat linssit. TapLa 4176/2003 

Tapahtumatiedot

A Oli 27.5.2003 työmatkalla kaatunut kadun keskikorokkeeseen saaden ruhjeita muun muassa kasvoihin. Tapaturmailmoituksen mukaan A:n silmälasit olivat rikkoontuneet.

Vakuutuslaitokselle olin toimitettu 2.6.2003 päivätty optikon kustannusarvio uusista entisiä vastaavista silmälaseista, yhteensä 783 euroa. A:n silmälasien oli ilmoitettu särkyneen korjauskelvottomiksi. Vakuutuslaitokselle oli myös toimitettu optikon kuitti 16.6.2003 hankituista 783 euron hintaisista silmälaseista.

Vakuutuslaitos oli 27.6.2003 päivätyssä kirjeessä pyytänyt A:ata lähettämään vakuutuslaitokselle rikkoutuneet silmälasit. Lisäksi vakuutuslaitokselle oli pyydetty toimittamaan optikon lausunto siitä, olivatko silmälasit korjattavissa, tai mikäli A oli hankkinut uudet silmälasit, siitä, olivatko hankitut silmälasit entisiä vastaavat.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle korvausta silmälaseista 488 euroa. Silmälaseista oli korvattu tapaturmassa vaurioituneet osat, silmälasikehykset ja toinen linssi.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati korvaamaan myös toisen linssin ja sen hionnan, vaikka linssi näyttikin vahingoittumattomalta. Optikon mukaan sitä ei kuitenkaan voinut käyttää uusiin kehyksiin. Valituksen oli liitetty optikon 16.8.2003 päivätty selvitys, jonka mukaan A:lle oli tehty uudet entisiä vastaavat silmälasit särkyneiden tilalle. Vioittunut kehys ja naarmuuntunut vasen linssi oli uusittu. Myös oikea linssi oli uusittu. Entistä ei voitu käyttää, koska uudelleen hiottaessa mitoitus olisi muuttunut virheelliseksi.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valitus tulisi hylätä. Vahingoittumatonta linssiä ei ole korvattu, koska se ei ole vaurioitunut tapaturman yhteydessä.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutusyhtiön korvaamaan A:lle silmälaseista aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 3 momentin mukaan korvataan vahingoittuneen käytössä olleet työtapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet ja -elimet.

Esitetyn selvityksen mukaan A:n silmälasit olivat tapaturman yhteydessä vahingoittuneet siten, ettei niiden korjaaminen ollut mahdollista. Silmälasien kehys oli vioittunut ja vasen linssi oli naarmuuntunut. A oli hankkinut vahingoittuneiden silmälasien tilalle uudet silmälasit, joista vakuutuslaitos oli korvannut vain kehyksen ja toisen linssin osuuden. Optikon selvityksen mukaan vahingoittumatonta, oikeaa linssiä ei voitu käyttää uusissa silmälaseissa, koska uudelleen hiottaessa mitoitus olisi muuttunut virheelliseksi.

Kun otettiin huomioon, että myös vakuutuslaitos oli pitänyt uusien kehysten hankkimista tarpeellisena, eikä vahingoittuneiden silmälasien oikeaa linssiä, joka sinänsä oli kiistatta säilynyt tapaturmassa vahingoittumattomana, ollut mahdollista käyttää uusissa kehyksissä, katsoi tapaturmalautakunta, että A:n oli ollut mahdollista saada tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien tilalle entistä vastaavat silmälasit vain uusimalla sekä kehykset että molemmat linssit. Näin ollen uusista silmälaseista aiheutuneet kulut tuli korvata kokonaisuudessaan tapaturmavakuutuslain nojalla.

Asiasanat

Esinevahinko

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 15.33