Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Suihkussa käynti työaikana

Antopäivä: 28.10.2004

Työnantaja edellytti, että yhtiön linja-autonkuljettajat käyvät rahdin lastauksen jälkeen suihkussa ja vaihtavat ylleen kuljettajan puvun ennen kuin he lähtevät ajamaan yöpikavuoron linja-autoa. Tapaturma sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa. TapLa 1791/2004 

Tapahtumatiedot

A oli tapaturmailmoituksen mukaan 4.11.2003 Ab H & R Oy:n linja-autonkuljettajan työssä lastannut linja-autoon lähtevät rahdit ja mennyt sen jälkeen suihkuun valmistautumaan lähtöön linjalle Turusta Ouluun. Hän oli kaatunut suihkussa ja lyönyt leukansa lavuaariin. Vakuutuslaitokselle oli toimitettu hammashoitokuluja koskevia velkomuksia.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että A:lle ei myönnetä tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Päätöksen mukaan hänen kaatumisensa ei ollut sattunut työssä eikä myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A ilmoitti tyytymättömyytensä päätökseen n. Hän katsoi olleensa työssä tapaturman sattuessa. Työ alkaa Turussa kello 17.15 ja päättyy Pietarsaaressa kello 3.30. Koko ajalta maksetaan palkkaa. A ilmoitti, että heidän täytyy siistiytyä ennen linjalle lähtemistä. Myös siistiytyminen tapahtuu työaikana.

A:n työnantaja Ab H & R Oy oli vakuutuslaitokselle antamassaan selvityksessä  ilmoittanut, että kun kuljettajat ajoivat kysymyksessä olevaa linjaa, alkoi työaika jo kello 17.15. Työ alkoi tuolloin rahdin lastaamisella bussiin. Bussi on varustettu erityisellä lastitilalla, koska rahtia oli paljon tällä linjalla. Lastaamisen jälkeen kuljettajien täytyy mennä suihkuun voidakseen ottaa edustavina vastaan matkustajat Turun satamasta kello 20.40. Näiden olosuhteiden vuoksi yhtiö katsoi, että suihkussa käynti oli tässä tapauksessa työaikaa.

Vakuutuslaitos katsoi edelleen, että kysymyksessä ei ollut tapaturmavakuutuslain
4 §:ssä tarkoitettu korvattava olosuhde. Vakuutuslaitoksen kannan mukaan kyseessä on tauko työstä, jonka aikana työntekijät voivat nukkua ja peseytyä ynnä muuta sellaista. Tauko vietetään työnluonteesta johtuen vieraalla paikkakunnalla. Vakuutuslaitos katsoi olosuhteen vastaavan sitä, että henkilö työskentelisi kotipaikkakunnallaan ja kävisi kotonaan peseytymässä ja nukkumassa. Tämäkään olosuhde ei olisi korvattava työolosuhteena tapaturmavakuutuslain perusteella.

A:n  työnantaja Ab H & R Oy oli toimittanut tapaturmalautakunnalle ja vakuutuslaitokselle kirjeen jonka mukaan kuljettajan työtehtäviin kuului bussin ajamisen ohella rahtitavaran lastaaminen, kassan laskeminen, bussin siivoaminen sisältä ja peseminen ulkopuolelta, sen pysäköiminen ja lukitseminen. Vasta tämän jälkeen hän voi mennä lepäämään hotellihuoneeseen, jonka yhtiö oli järjestänyt ja jonka se maksoi. Kuljettajan työhön kuuluu myös lastata pohjoiseen kuljetettavat, päivän aikana Turun Matkahuoltoon tulevat rahtitavarat. Kyse voi olla useista sadoista paketeista. Lastaustyö oli raskasta ja tavaratila täytetään lattiasta kattoon. Kuljettajat eivät saa olla pukeutuneena kuljettajan pukuun lastaustyön aikana. Sen sijaan yhtiö vaatii, että he ovat pukeutuneet pukuun asiakaspalvelutyössä. Heidän täytyi tämän vuoksi työaikana palata hotelliin peseytymään ja vaihtamaan vaatteita. Yhtiö vaatii myös, että kuljettajat eivät asiakaspalvelutyössä esiinny rypistyneessä puvussa, likaisessa paidassa ja hiestä märkinä. Linja-autohenkilöstön sopimuksessa säädetään, että työnantajan tulee kustantaa puku, jos sen käyttöä vaaditaan. Yhtiö soveltaa tätä sopimusta ja sen vuoksi on kustantanut kuljettajan puvun. Kuljettajille oli maksettu ajasta, joka menee yli sen ajan, joka vaaditaan bussin ajamiseen lähtöpaikasta tulopaikkaan. Yhtiö katsoo, että heidän kuljettajansa oli tässä tapauksessa vahingoittunut työaikana.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi  valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen 4.11.2003 sattuneen työtapaturman johdosta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n  työnantaja edellytti, että yhtiön linja-autonkuljettajat käyvät rahdin lastauksen jälkeen suihkussa ja vaihtavat ylleen kuljettajan puvun ennen kuin he lähtevät ajamaan Turusta Ouluun liikennöivää yöpikavuoron linja-autoa. Peseytyminen, jonka yhteydessä  tapaturma oli  sattunut, oli siten tässä tapauksessa liittynyt työnantajan johto- ja valvontaoikeutensa perusteella antamaan määräykseen. Tapaturman oli myös ilmoitettu tapahtuneen A:n työaikana, joka kyseisenä päivänä oli alkanut rahdin lastauksella kello 17.15. Kun vielä otetaan huomioon, että tapaturma oli sattunut tiloissa, jotka työnantaja on muun muassa peseytymistä ja vaatteiden vaihtoa varten järjestänyt työntekijöilleen, katsoi tapaturmalautakunta, että A:lle 4.11.2003 sattunut tapaturma on kohdannut häntä hänen työstään johtuvissa olosuhteissa. Kysymyksessä on siten tapaturmavakuutuslain nojalla korvaukseen oikeuttava työtapaturma. 

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 14.01