Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työmatkan vähäinen keskeytyminen

Antopäivä: 28.10.2004

A oli työmatkallaan työntänyt vastaan tulevien kaistalla ollutta autoa ja tuntenut selässään kipua. Auto oli ollut siten, että A ei ole päässyt jatkamaan matkaansa. Pysähtyminen auttamaan oli aiheuttanut vain vähäisen lisän työmatkan kestoon. Tapaturmalauta-kunta katsoi, että vahinkotapahtuma oli sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla työstä asunnolle. TapLa 3359/2003 Antopäivä 14.1.2004

Tapahtumatiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A on 11.3.2003 työntänyt pikkutiellä vastaan tullutta ja ojaan liukunutta autoa pois ojasta, jolloin hänen selkänsä on kipeytynyt. Tapaturman on ilmoitettu sattuneen matkalla työstä asunnolle. A on työssä. A on kertonut olleensa matkalla viimeisestä työkohteesta kotiinsa.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos ilmoitti, ettei se voi maksaa korvauksia tapaturmavakuutuslain perusteella, koska tapaturma ei ole sattunut A:n normaalilla päivittäin käyttämällä työmatkareitillä. Ajallinen yhteys työn päättymiseen on katkennut.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. Hän kerto olleensa normaalilla työmatkalla kotiin. Tie oli sen verran kapea, että hän ei olisi päässyt jatkamaan matkaa, jollei hän olisi työntänyt auton etuosaa pois ojasta. Hänen työkohteensa sijaitsevat ympäri Etelä-Suomea ja hänellä on joka päivä eri reitti. Hän ajoi lyhintä mahdollista reittiä kotiinsa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että A työmatkallaan pysähtynyt ja poikennut työntämään vastaantulevien kaistalla ojassa ollutta autoa. Tästä syystä A normaali työmatka oli keskeytynyt.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja katsoi että A:ta kohdannut vahinkotapahtuma oli sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla työpaikalta asunnolle. Asia palauttiin vakuutuslaitokselle sen ratkaisemiseksi, oliko A:lle aiheutunut vahinkotapahtumasta tapaturmavakuutuslain perusteella korvaukseen oikeuttavaa vammaa.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

A oli 11.3.2003 ollut palaamassa viimeisestä työkohteestaan kotiinsa. Hän oli ajanut pikkutiellä ja pysähtynyt auttamaan ojaan osittain liukunutta autoa pois ojasta. Hänen työntäessään autoa hän on tuntenut selässään kipua. Auto oli ollut vastaan tulevien autojen kaistalla siten, että A ei ole päässyt jatkamaan matkaansa. Kun lisäksi otettiin huomioon, että pysähtyminen auttamaan ei ollut aiheuttanut kuin vähäisen lisän työmatkan kestoon, vahinkotapahtuma oli sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla työstä asunnolle.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 26.10.2011 14.07