Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työmatkareitti

Antopäivä: 22.12.2004

Vaikka kysymyksessä ei ollutkaan lyhin matka kodin ja työn välillä, oli ajoreitti esitetyn selvityksen mukaan ollut kuitenkin A:n säännöllisesti käyttämä reitti, jonka hän oli todennut paremmaksi ajaa. Ajoreittiä ei myöskään voitua pitää, lyhyempään reittiin verrattaessa, oleellisesti pidempänä ajomatkaltaan tai -ajaltaan. A:lla oli näin ollen työtapaturman johdosta oikeus korvaukseen tapaturmavakuutuslain nojalla. TapLa 2618/2004 

Tapahtumatiedot

A oli tapaturmaisesti loukkaantunut liikenneonnettomuudessa 1.3.2004 ollessaan matkalla kotiinsa Ylämyllyyn K Oy:n työstä Outokummusta.

A oli 22.4.2004 päivätyssä selvityksessään kertonut, että hänen tapaturman sattuessa käyttämä ajoreitti oli hänen normaali työmatkareittinsä. Hän oli käyttänyt kyseistä reittiä, koska tällä matkalla oli vähemmän liikennettä eikä sen pidempi matka. A oli todennut lähteneensä töistä Outokummusta ajamaan Polvijärven tietä noin kello 16.10. Liikenneonnettomuus oli sattunut Polvijärvi-Joensuu -tiellä kello 16.30.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli evännyt tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset. Tapaturma ei ollut sattunut työssä eikä myöskään työstä johtuvissa olosuhteissa. Tapaturman sattuessa A ei ollut lyhimmällä työmatkareitillä, vaan siitä tapahtuneella poikkeamalla.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen vaatien korvausten myöntämistä työmatkalla sattuneen tapaturman johdosta. Hän totesi, että hän oli käyttänyt samaa työmatkareittiä koko ajan sekä nyt kyseessä olevan työsuhteen aikana että myös aikaisemmassa työsuhteessaan Outokummussa sijainneessa työpaikassa. Hän oli todennut kyseisen reitin parhaimmaksi ajaa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä todeten, että tapaturma ei ollut sattunut lyhimmällä matkalla työstä asunnolle. A oli ajanut Polvijärven suuntaan ja tapaturma oli sattunut matkalla Polvijärveltä Joensuun suuntaan. Lyhin matkareitti olisi Outokummusta kotipaikkakunnalle ollut Kuopion tietä pitkin.

Tapaturmalautakunnan  ratkaisu

Tapaturmalautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutusyhtiön maksamaan lainmukaisen korvauksen A 1.3.2004 sattuneen työtapaturman johdosta

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 b kohdan mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin.

Oikeuskäytännössä työmatkaksi katsotaan yleensä työntekijän säännöllisesti käyttämä asunnon ja  työpaikan välinen reitti.

Tapaturmalautakunta katsoi, että liikenneonnettomuus 1.3.2004 oli sattunut A:n työmatkalla. Vaikka kysymyksessä ei ollutkaan lyhin matka kodin ja työn välillä, oli ajoreitti esitetyn selvityksen mukaan ollut kuitenkin A:n säännöllisesti käyttämä reitti, jonka hän oli todennut paremmaksi ajaa. Ajoreittiä ei myöskään voitua pitää, lyhyempään reittiin verrattaessa, oleellisesti pidempänä ajomatkaltaan tai -ajaltaan. A:lla oli näin ollen työtapaturman johdosta oikeus korvaukseen tapaturmavakuutuslain nojalla.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.50