Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työntekijöiden vapaaehtoinen liikunta vai edustustehtävä

Antopäivä: 22.4.2004

Liikuntatapaturmaa ei korvattu, koska katsottiin, että kysymyksessä oli paremminkin ollut viikottaiseen vapaaehtoiseen liikuntaharrastukseen liittyvä ottelu kuin työnantajan edustajana pelattu erillinen turnaus tai vastaava. TapLa 4790/2003 

Tapahtumatiedot

A toimii ammattiopiston lehtorina. Hän on tapaturmailmoituksen mukaan 7.3.2003 jääkiekkopelissä työaikana, työntekijöiden haastepelissä tapaturmaisesti vahingoittunut pelikaverin työntäessä hänet laitaan. Tapaturma on sattunut kello 15.20. A:n työn piti mainittuna päivänä päättyä kello 16.00. Vakuutuslaitoksen tapaturmaa koskevaan tiedusteluun A on vastannut, että työtapaturma sattui työaikana ja hän sai palkkaa kello 16.00 saakka. Pelaaminen oli niin sanottua työkykyä ylläpitävää liikuntaa, joka ei ole ollut pakollista, mutta ellei siihen osallistu, on oltava työssä kello 16.00 saakka. Lisäksi A on ilmoittanut vakuutuslaitokselle, että perjantaisin kello 15.00-16.00 on vakiovuoro jääkiekkoa opiston henkilökunnalle.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos on katsonut, että kysymyksessä ei ole työnantajan määräämä yksittäinen työkykyä ylläpitävä tapahtuma, vaan työntekijöiden vapaaehtoinen viikottainen urheiluharrastus, joka ei ole työhön liittyvää toimintaa. Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että A:lle ei makseta korvausta 7.3.2003 sattuneen olkapäävamman välittömistä kuluista tapaturmavakuutuslain perusteella.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja lainmukaisen korvauksen myöntämistä. Hän katsoi, että kysymyksessä on ollut työtapaturma, koska hän oli jääkiekko-ottelussa työnantajansa edustajana. Ottelu oli edustustehtävä ja hänet oli valittu joukkueeseen. Ottelu käytiin normaalina työaikana erikseen sovittuna ajankohtana eikä normaalin harjoitteluvuoron aikana keskenään pelaten. A oheisti ammattioppilaitoksen vs. rehtorin 1.10.2003 antaman todistuksen koskien A:n osallistumista 7.3.2003 koulun jääkiekko-otteluun. Kyseinen jääkiekko-ottelu oli haasteottelu kaupungin sähkölaitosta vastaan. Haasteen oli esittänyt sähkölaitoksen joukkue. Ottelu pelattiin työaikana kello 14.30-16.00 ja tilavarauksen oli suorittanut ammattiopisto. Joukkueen normaali viikottainen harjoitteluvuoroaika oli perjantaina kello 15.00-16.00. Lehtori A toimi joukkueen kapteenina.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Silloin, kun työntekijän työ ei ole ollut varsinaisesti liikuntatyötä, tapaturmavakuutuksen oikeuskäytännössä on työaikana sattuneen liikuntatapaturman korvaamisen edellytyksenä ollut, paitsi, että liikunta on ollut työnantajan hyväksymää ja sen ajalta on maksettu palkkaa, myös, että kysymyksessä on ollut yhteistyössä työterveyshuollon kanssa järjestetty työkykyä ylläpitävä liikunta, tai että liikuntaa on edellytetty työntekijältä hänen työtehtäviensä vaatiman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi, tai että kysymyksessä on ollut työnantajan normaalien työtehtävien sijaan koko henkilökunnalle järjestämä virkistys- tai liikuntapäivä. Myös silloin kun työntekijä on osallistunut työnantajansa edustajana laajempaan turnaukseen tai kilpailuun, on siinä sattunut tapaturma voitu katsoa työtapaturmaksi.

Korvaamista vastaan tässä tapauksessa puhui se, että kysymyksessä on paremminkin ollut viikottaiseen vapaaehtoiseen liikuntaharrastukseen liittyvä ottelu kuin työnantajan edustajana pelattu erillinen turnaus tai vastaava. Tapaturmailmoituksen mukaan kysymyksessä on ollut työntekijöiden haastepeli, ei työnantajan järjestämä peli. Lisäksi jääkiekon pelaaminen on tapaturma-alttiutensa vuoksi sellaista, ettei sitä voida pitää A:n työhön rinnastettavana toimintana, joka olisi tullut työn sijaan. Tapaturmalautakunta katsoi, että kysymyksessä ei ole ollut työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattunut tapaturma.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet – liikuntatapaturma

Sivu päivitetty viimeksi 26.10.2011 13.29