Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Uuden tapaturman syy-yhteys vanhaan tapaturmavammaan

Antopäivä: 30.6.2004

A oli vuonna 1975 sattuneen tapaturman seurauksena saanut muun muassa oikean polvilumpion sekä vasemman kyynärpään ja kyynärluun murtumat. Hän oli vuonna 2003 kaatunut saaden vasemman kyynärluun yläosan murtuman. A ilmoitti kaatumisen johtuneen oikean jalan pettämisestä alta, mikä johtui polvilumpion puuttumisesta. Tapaturmalautakunta katsoi, ettei A:n kaatuminen ollut syy-yhteydessä vanhoihin tapaturmavammoihin eikä kaatumisen seurauksena saatuja vammoja näin ollen voida pitää vuonna 1975 sattuneen työtapaturman johdosta korvattavina vammoina. A:n voidaan katsoa vuosikymmenien kuluessa ennättäneen sopeutua oikean alaraajan toiminnanvajaukseen ja siitä aiheutuvaan tapaturma-alttiuteen. TapLa 839/2004 

Tapahtumatiedot

A oli 7.8.1975 sattuneen tapaturman seurauksena saanut muun muassa oikean polvilumpion ja oikean reisiluun sekä vasemman kyynärpään ja kyynärluun murtumat. Hän oli 22.7.2003 kaatunut saaden vasemman kyynärluun yläosan murtuman. A ilmoitti kaatumisen johtuneen oikean jalan pettämisestä alta, mikä johtui polvilumpion puuttumisesta. Lisäksi hän pyysi ottamaan huomioon vasemman käden vammautumisen.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos katsoi, että kyseessä on uusi tapaturma eikä 22.7.2003 sattunut kaatuminen ei ole syy-yhteydessä 7.8.1975 sattuneeseen tapaturmaan, joten siitä aiheutunutta työkyvyttömyyttä ei korvata tästä tapaturmasta.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A katsoi kaatumisen liittyvän vanhan työtapaturman aiheuttamaan vammaan. Hänen kaatuessaan käsi katkesi sen heikoimmasta kohdasta, josta tekonivelen kiinnitysrauta alkaa ja ehyt luu loppuu. Oikean jalan puuttuva polvilumpio aiheuttaa silloin tällöin jalan pettämistä. Tämä aiheutti kaatumisen. A ilmoitti myös, ettei hän voi käyttää kyynärsauvoja käsivarsivammojen takia.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmalautakunta katsoi, että A:n kaatuminen 22.7.2003 ei ole ollut syy-yhteydessä hänen 7.8.1975 sattuneen tapaturman seurauksena saamiinsa vammoihin. A:n voidaan katsoa vuosikymmenien kuluessa ennättäneen sopeutua oikean alaraajan toiminnanvajaukseen ja siitä aiheutuvaan tapaturma-alttiuteen. A:n 22.7.2003 sattuneen tapaturman seurauksena saamia vammoja ei näin ollen voida pitää 7.8.1975 sattuneen työtapaturman johdosta korvattavina vammoina.

Asiasanat

Syy-yhteys

Sivu päivitetty viimeksi 26.10.2011 13.19