Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vähäinen poikkeama työmatkalla

Antopäivä: 22.12.2004

A oli postilaatikolle mennessään poikennut välittömältä työmatkareitiltään. Kysymyksessä oli kuitenkin ollut ajallisesti ja matkan pituuden osalta vähäinen poikkeama. A oli lisäksi kertonut hakevansa sanomalehden postilaatikosta aina silloin, kun hän tulee töistä kotiin kyseiseen ai-kaan. Tapaturmariskin ei liioin voida arvioida lisääntyneen poikkeaman johdosta. Tapaturma korvattiin. TapLa 2719/2004 

Tapahtumatiedot ja asian aikaisempi käsittely

Tapaturmailmoituksen mukaan A työskenteli lääkintävahtimestari-sairaan-kuljettajana  kuntainyhtymän palveluksessa. Hän oli 29.11.2003 kello 05.30 palannut varallaoloaikana tapahtuneelta sairaankuljetuskyydiltä kotiin. Jäätyään pois ambulanssin kyydistä A oli lähtenyt hakemaan sanomalehteä postilaatikosta ennen asuntoon sisälle menoa. Tietä ylittäessään hän oli liukastunut ja kaatunut.

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta tapaturmasta, koska se ei ole sattunut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamalla matkalla vaan työmatkareitiltä tehdyllä poikkeamalla.

A vaati päätöksen muuttamista ja korvausten myöntämistä. A totesi, että lehden haku siihen aikaan aamusta töistä palatessa kuului hänen normaaliin kotimatkaansa. Tapaturma sattui työaikana, koska hän oli palaamassa sairaankuljetustehtävästä ja jatkoi työnantajan korvaamaa varallaoloa.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:ta 29.11.2003 kohdanneen tapaturman johdosta.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 b kohdan mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin. Oikeuskäytännössä työmatkaksi katsotaan yleensä työntekijän säännöllisesti käyttämä asunnon ja  työpaikan välinen reitti.

Jos tapaturma on sattunut työntekijän poikettua työmatkareitiltään, arvioidaan reitiltä poikkeamisen merkitys poikkeaman pituuden, keston, tarkoituksen sekä muiden asiaan vaikuttavien olosuhteiden perusteella. Näiden seikkojen perusteella ratkaistaan, voidaanko matkaa poikkeamasta huolimatta pitää työntekijän työmatkana, vai onko  työmatkan katsottava päättyneen poikkeamaan.

Oikeuskäytännössä poikkeamalla sattuneen tapaturman korvaaminen edellyttää, että matkan päätarkoitus on poikkeamasta huolimatta ollut matka asunnosta työpaikalle tai päinvastoin. Lisäksi edellytetään, että työmatkan tapaturmariski ei ole poikkeuksellisen reitin johdosta lisääntynyt ja että poikkeaman on ollut tarkoitus kestää lyhyen aikaa.

A oli postilaatikolle mennessään poikennut välittömältä työmatkareitiltään. Kysymyksessä oli kuitenkin ollut ajallisesti ja matkan pituuden osalta vähäinen poikkeama. A oli lisäksi kertonut hakevansa sanomalehden postilaatikosta aina silloin, kun hän tulee töistä kotiin kyseiseen aikaan. Tapaturmariskin ei liioin voida arvioida lisääntyneen poikkeaman johdosta.

Näillä perusteilla tapaturmalautakunta katsoo, että tapaturma on kohdannut A:ta tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 b -kohdan tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla työpaikalta asunnolle. Kysymyksessä on siten tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava työtapaturma.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.16