Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Lihanleikkaajan rannekanavaoireyhtymä korvattiin ammattitautina

Antopäivä: 15.9.2005

Lihanleikkaajan työ ennen rannekanavaoireyhtymäoireiden ilmaantumista sisälsi pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä. Myös lääketieteellinen selvitys viittasi siihen, että kysymyksessä on todennäköisesti työperäinen sairaus. A:lla todettu vasemmanpuoleinen rannekanavaoireyhtymä oli näin ollen fysikaalisen tekijän aiheuttama ammattitautina korvaukseen oikeuttava sairaus. TapLa 1073/2005 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos ilmoitti, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska kysymyksessä ei ole ammattitauti. A:lla todettu rannekanavaoireyhtymä ei ole aiheutunut todennäköisesti pääasiallisesti hänen työstään, joten kysymyksessä ei ole ammattitautina korvattava sairaus. A:n työssä tekemät työliikkeet eivät ole olleet sillä tavoin pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta ajallisesti pitkään kuormittavia, että ne lääketieteellisen kokemuksen mukaan olisivat syynä rannekanavaoireyhtymään. Kysymyksessä oli katsottava olevan todennäköisesti rakenneperäisistä syistä aiheutunut sairaus, jota kuvattu työ ei ole myöskään olennaisesti pahentanut.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati päätöksen kumoamista ja vakuutuslaitoksen velvoittamista korvaamaan sairaanhoito- ja tutkimuskulut sekä työkyvyttömyydestä aiheutunut ansionmenetys. Rannekanaoireyhtymä tuli korvata fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina tapaturmavakuutuslain edellyttämällä tavalla. A kertoi, että 30 vuotta kestäneen työuransa aikana hänellä ei ole ollut ranteiden eikä muuallakaan yläraajojen alueella rasitusvammoja tai sairausperäisiä löydöksiä. Työ on urakkatyötä ja hän leikkaa noin 20 sikaa työvuoronsa aikana eli keskimäärin 1500-1600 kiloa. Koko työvuoron aikana leikattu lihamäärä kulkee avustavan eli vasemman käden kautta. Hän joutuu kääntämään samaa ruhon osaa työn aikana jatkuvasti. Ruhon osista leikatut lajitelmat avustava käsi siirtää kolmelle nauhakuljettimelle tai pöydässä oleviin kahteen reikään. päivätty A-lääkärintodistus, ENMG-tutkimuksen lausunto sekä ilmoitus jonoon asettamisesta.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valitus tulisi hylätä valituksenalaisessa päätöksessä mainituin perustein.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu vastine

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen vasemmanpuoleisen rannekanavaoireyhtymän johdosta.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.
Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään asian näin päättyessä.

Perustelut

A oli työskennellyt B Oy:n työssä lihanleikkaajana 14.5.1974 alkaen. Vakuutuslaitoksen työnantajan työterveyshuollosta saamien selvitysten mukaan A:n työ oli urakkatyötä. Päivässä hän leikkaa noin 20 sikaa. Hänellä on vasemmassa kädessä metallinen turvahansikas. Puukkokäsi tekee viiltoja ja vasen käsi tarttuu rasvaan kiinni tehden vetoliikkeen. Jokaisen rasvan irrotuksen jälkeen vasen käsi viskaa lihan tai rasvan kahdelle eri korkeudella olevalle liukuhihnalle tai kahteen pöytätasossa olevaan pudotusreikään.

Lääketieteellisen selvityksen mukaan A on 6.7.2004 ollut lääkärin vastaanotolla vasemman käden sormissa ja kämmenalueella toista viikkoa olleen tunnottomuuden, pistelyn ja sirkkuilun vuoksi. Lisäksi kyynärvarren alueella on ollut voimattomuutta. Vasemman yläraajan ENMG-tutkimuksessa 22.7.2004 on todettu lievä rannekanavaoireyhtymälöydös. Rannekanavaleikkauksessa 9.3.2005 keskihermon on todettu olevan ärtyneen punoittavan näköinen ligamentin alla.

Ammattitautilain 4 a §:n 2 momentin mukaan rannekanavaoireyhtymä korvataan fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos työntekijän työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä.

A:n työstä lihanleikkaajana esitetyn selvityksen perusteella tapaturmalautakunta katsoi, että A:n työ on ennen rannekanavaoireyhtymäoireiden ilmaantumista sisältänyt pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia, rannetta kuormittavia liikkeitä. Myös lääketieteellinen selvitys viittaa siihen, että kysymyksessä on todennäköisesti työperäinen sairaus. A:lla todettu vasemmanpuoleinen rannekanavaoireyhtymä on näin ollen fysikaalisen tekijän aiheuttama ammattitautina korvaukseen oikeuttava sairaus.

Asiasanat

Rasitusvamma

Sivu päivitetty viimeksi 24.10.2011 13.12