Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Uistintyöntekijän työ aiheutti sivunastan tulehduksen

Antopäivä: 6.4.2005

A:n tekemä työ mekanisminsa puolesta todennäköisesti kuormittaa oikean olkaluun ulomman sivunastan kudosrakenteita ja altistaa siten sivunastan tulehduksen syntymiselle. Työ on ennen oireiden ilmaantumista edellä esitiedoissa olevan työnkuvauksen mukaan sisältänyt tavan takaa toistuvia, yksipuolisia liikkeitä. Tapaturmalautakunta katsoo, että A:n oikean olkaluun ulomman sivunastan tulehdus on hänen työssään todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä ja oikeuttaa ammattitautilain nojalla korvaukseen. TapLA 5301/2004 

Tapahtumatiedot

A on ollut uistintyöntekijänä. Työsuhde on alkanut 30.9.1975 ja jatkunut toistaiseksi. Ensimmäiset kolme vuotta hän on ollut kotitöissä uistimen rengastuksessa ja  sen jälkeen noin 20 vuotta uistimen pakkausvaiheessa. Viimeiset 8 vuotta hän on ollut neliväripainokoneella. Työvaiheet ovat lyhyitä ja  nopeutta vaativia, työtä tehdään suorituspalkalla. Hänen nykyiseen työhönsä painokoneella kuuluu jigien, värien ja laattojen vaihto sekä varsinaisena työnä uistimien laitto jigiin, kääntö ja otto pois. Työn toisto on 500-800 kappaletta tunnissa.

A on menetelmäkortin mukaan uistimen painatusvaiheessa oikealla kädellä ottanut uistimen laatikosta, ja pyöräyttänyt sen sormillaan oikein päin sekä asettanut uuden uistimen oikeaan jigiin. Pakkaustyövaiheessa A on ottanut ja asettanut päätylipukkeen liimattuun yksikköpohjan päätyyn, ottanut pohjan peukalon ja etusormen väliin päätylipukkeen kohdalta ja kääntänyt pohjan 180 astetta vasempaan käteen. Sen jälkeen hän on ottanut ja asettanut ohjelipukkeen pohjaan, ottanut telineestä uistimen peukalon ja etusormen väliin häntäkoukusta (tai häntäpäästä), siirtänyt ja asettanut uistimen pää edellä yksikköpohjaan. Tämän jälkeen hän on ottanut kannen siilosta käteen pohja kämmentä vasten ja siirtänyt ja asettanut kannen pohjaan kiinni. Lopuksi hän on ottanut pakkauksen ja asettanut sen.

A:n oikea kyynärpää on 8.7.2004 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan oireillut ajoittain syksystä 2002 alkaen ja hän on ollut lääkärissä ensimmäisen kerran 9.10.2002. Oireilu on pahentunut vähitellen ja A on ollut lääkärissä uudelleen 25.8.2003 ja 5.1.2004.

Oikean kyynärpäänsä kipeydyttyä työssä touko-kesäkuun aikana A on edellä mainitun lääkärinlausunnon mukaan 10.6.2004 ollut jälleen lääkärissä. Lääkärin vastaanotolla on todettu oikean olkaluun ulomman sivunastan tulehdus. Lääkärinlausunnon mukaan A joutuu oikealla kädellä tekemään saman liikkeen jopa 5000 kertaa päivässä tai työvuoron aikana.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos on katsonut, että esitettyjen selvitysten perusteella A:lla tutkimuksissa todettu olkaluun ulomman sivunastan tulehdus oikeassa kyynärpäässä ei ole ammattitautina korvattava sairaus. Olkaluun ulomman sivunastan tulehdus on ilmennyt hänen tavanomaisessa työssään, jota hän on tehnyt jo useamman vuoden ajan. Ennen sairauden ilmenemistä työliikkeissä, tehtävien määrässä tai työn rasittavuudessa ei ole tapahtunut myöskään mitään sellaista muutosta, joka selittäisi sivunastan tulehduksen työstä aiheutuneeksi. Tämän vuoksi korvausta ei makseta ammattitautilain perusteella.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaatii päätöksen muuttamista. Hän katsoo, että sairaus on johtunut hänen työstään.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan esitetyn työnkuvauksen ja lääketieteellisen selvityksen perusteella A:lla ei ole ammattitautilain ja -asetuksen mukaista ammattitautia. Vakuutuslaitos katsoo, että valitus tulisi hylätä.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutusyhtiön suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:n  10.6.2004 ilmenneen oikean olkaluun ulomman sivunastan tulehduksen johdosta. Asia palautetaan vakuutuslaitokselle toimenpiteitä varten.

Ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaan ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä.

Ammattitautilain 4 a §:n 1 momentin mukaan jännetupentulehdus ja olkaluun sivunastan tulehdus korvataan fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos työntekijän työ on ennen oireiden ilmaantumista sisältänyt tavan takaa toistuvia, yksipuolisia tai työntekijälle outoja liikkeitä.

Olkaluun sivunastan tulehduksen korvaaminen ammattitautilain 4 a §:n 1 momentin tarkoittamana fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina edellyttää, että työntekijän työ ennen oireiden ilmenemistä on sisältänyt tavan takaa toistuvia, yksipuolisia tai hänelle outoja liikkeitä. Lisäksi edellytetään, että liikkeet myös ovat olleet sellaisia, että ne lääketieteellisen tietämyksen mukaan sopivat todennäköisesti aiheuttamaan olkaluun sivunastan tulehduksen. Tällaisia liikkeitä ovat esimerkiksi voimaa vaativat ranteen ja sormien koukistus-ojennusliikkeet ja kyynärvarren kiertoliikkeet.

Edellä sanotun  lisäksi on oikeuskäytännössä ammattitautina korvaamisen edellytyksenä pidetty sitä, että työliikkeet ennen sairauden ilmenemistä ovat olleet tavan takaa toistuvia ja yksipuolisia siten, että työ voidaan luokitella liukuhihnatyön tyyppiseksi toistotyöksi, tai vaihtoehtoisesti, että työssä on ennen sivunastantulehduksen ilmenemistä tapahtunut olennaiseksi katsottava rasituksen muutos työmäärässä tai työliikkeiden suoritustavassa.

Asiakirjoissa olevan selvityksen perusteella tapaturmalautakunta katsoo, että A:n tekemä työ mekanisminsa puolesta todennäköisesti kuormittaa oikean olkaluun ulomman sivunastan kudosrakenteita ja altistaa siten sivunastan tulehduksen syntymiselle. Työ on ennen oireiden ilmaantumista edellä esitiedoissa olevan työnkuvauksen mukaan sisältänyt tavan takaa toistuvia, yksipuolisia liikkeitä.

Tapaturmalautakunta katsoo, että A:n oikean olkaluun ulomman sivunastan tulehdus on hänen työssään todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista tekijöistä ja oikeuttaa ammattitautilain nojalla korvaukseen.

Asiasanat

Rasitusvamma 

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.15