Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma sattui matkalla lääkäriin työhön liittyvän sairauden johdosta. Korvattiin

Antopäivä: 18.10.2006

Tapaturman sattuessa A oli matkalla lääkäriin työuupumusoireiden vuoksi. Tapaturma kohtasi häntä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Muutoksenhakulautakunta määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen työtapaturman johdosta. TapLa 4815/2005 – Antopäivä 18.10.2006. = VakO = KKO (Finlex)

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, ettei se maksa A:lle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, 23.12.2004 sattuneen kaatumistapaturman johdosta, koska kaatuminen matkalla työterveyshuoltoon ei ollut sattunut A:n työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. Työterveyshuollossa varattu käyntiaika ei ollut liittynyt työnantajan määräämään terveystarkastukseen eikä kyseessä ollut myöskään aikaisemmin sattuneen työtapaturman hoidon vuoksi tehtävä käynti.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen ja vaati tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Hän ilmoitti, että aika työterveyslääkärille 23.12.2004 oli varattu hänen vakavien työuupumusoireidensa johdosta. Tapaturma oli siten sattunut työstä johtuvissa olosuhteissa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä. A oli tapaturman sattuessa menossa lääkäriin työterveysasemalle. Käynnin syynä olivat työuupumusoireet ja käynti oli työterveyshoitajan tilaama. Vakuutuslaitoksen mukaan kyseessä ei ollut tapaturmavakuutuslain tarkoittama työstä johtuva olosuhde. Myöskään mahdollinen työuupumus ei ole tapaturmavakuutus- tai ammattitautilain perusteella korvattava.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen A:lle 23.12.2004 sattuneen työtapaturman johdosta.

Perustelut

Vahinkotapahtumasta esitettyjen selvitysten mukaan A oli 23.12.2004 kello 13.45 matkalla työterveyshuoltoon liukastunut jäisellä kadulla, missä yhteydessä hänen oikea jalkansa oli vääntynyt niin voimakkaasti, että polvilumpio meni sijoiltaan.

Lääketieteellisten selvitysten mukaan A oli hakeutunut lääkäriin samana päivänä. Hänellä oli todettu oikean polvilumpion sijoiltaanmeno.

Työterveyshuollon sairauskertomusmerkintöjen mukaan A oli 20.12.2004 soittanut työterveyshoitajalle ja kertonut työuupumuksestaan. Hän oli ollut itkuinen. Hänet oli Tapaninpäivänä määrätty töihin tapahtumaan, jossa on noin tuhat kutsuvierasta. Hän oli kokenut sen kohtuuttomaksi. Hän oli ollut marraskuussa sairauslomalla kaksi viikkoa työuupumuksen vuoksi. Sairauskertomuksen mukaan tilanne töissä ei ollut muuttunut miksikään eikä A uskonut ensi vuoden alussa jaksavansa sen kummemmin. Työyhteisössä oli jo useita vuosia ollut vuorovaikutusongelmia. Puhelinkeskustelun seurauksena A:lle oli ennen joulua varattu aika työterveyslääkärille.

Lääkärintodistuksen mukaan A:n ja työterveyshoitajan keskustelun seurauksena oli sovittu lääkärin vastaanottoajan tilaamisesta työuupumusasiassa. Matkalla tästä syystä sovitulle vastanotolle A oli liukastunut ja kaatunut.

Oikeuskäytännössä on katsottu kysymyksessä olevan työstä johtuneissa olosuhteissa sattunut työtapaturma, silloin kun tapaturma on kohdannut työntekijää hänen  ollessaan työaikana tai työmatkan yhteydessä menossa lääkärin vastaanotolle tai työterveysasemalle ja lääkärissä tai työterveysasemalla käynti on johtunut tapaturmavakuutuslain nojalla korvatusta tapaturmasta tai ammattitaudista. Tapaturma on korvattu yleensä työtapaturmana muun muassa myös silloin, kun käynti on johtunut muusta työperäisestä tai työhön liittyvästä sairaudesta kuin korvatusta tapaturmasta tai ammattitaudista.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A on kaatuessaan 23.12.2004 ollut matkalla työterveyslääkärin vastaanotolle. Aika lääkärille oli varattu työterveyshoitajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella ja se oli liittynyt An työuupumusoireisiin. Vakuutuslaitos ei ole kiistänyt tätä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että koska tapaturman sattuessa 23.12.2004 A on ollut matkalla lääkäriin työhön liittyvän sairauden vuoksi, tapaturma on kohdannut häntä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa ja A:lla on siten oikeus tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen työtapaturman johdosta.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 14.09