Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vakuutuslaitos ei voinut uudella päätöksellä oikaista virheellisenä pitämäänsä aikaisemmin antamaansa lainvoimaista päätöstä

Antopäivä: 29.3.2006

Vakuutuslaitos ei voi, hakematta lainvoimaiseen päätöksen poistamista, uudella päätöksellä katsoa, että kysymyksessä ei olekaan ollut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa sattunut tapaturma. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian vakuutuslaitokselle. TapLa 4456/2005 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on 15.9.2005 antamallaan päätöksellä ilmoittanut virheellisesti suorittaneensa A:lle 16.3.2005 sattuneen tapaturman perusteella tapaturmavakuutuslain mukaisia sairaanhoitokuluja. A:lle ei enää makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska hänen tapaturmansa ei ollut sattunut työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan vapaa-ajalla ruokatauolla hänen lämmittäessään ruokaa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen myöntämistä edelleen 16.3.2005 sattuneen työtapaturman johdosta.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että A on vahingoittunut ruokatauolla työpaikan olosuhteista riippumattomasta syystä. Työnantajan tapaturmavakuutukseen ei myöskään sisälly tapaturmavakuutuslain 57 §:n 2 momentin mukaista vapaaehtoista vakuutusta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian vakuutuslaitkselle lainmukaisen jatkokorvauksen osalta uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Vakuutuslaitos on 3.8.2005 antamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä myöntänyt A:n 16.3.2005 sattuneen työtapaturman johdosta korvausta sairaanhoitokuluista. Päätöksessä on lisäksi lausuttu, että jatkokorvauksesta vakuutuslaitos antaa päätöksen saatuaan pyytämänsä selvitykset työnantajalta.

Koska vakuutuslaitos on 3.8.2005 antamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä todennut  16.3.2005 sattuneen tapaturman työtapaturmaksi ja myöntänyt Alle sen johdosta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, vakuutuslaitos ei voi, hakematta purkua lainvoimaiseen päätökseen, uudella päätöksellä katsoa, että 16.3.2005 kysymyksessä ei olekaan ollut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa sattunut tapaturma.

Muutoksenhakulautakunta ei tässä vaiheessa ottanut kantaa mahdolliseen jatkokorvaukseen, vaan jätti asian siltä osin vakuutuslaitoksen ensimmäisenä asteena käsiteltäväksi.

Asiasanat

Lainvoima
Oikeusvoima
Poisto

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 14.05