Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Aslak-kuntoutuskurssilla sattunut tapaturma ei oikeuttanut tapaturmakorvaukseen

Antopäivä: 15.2.2007

Aslak-kuntoutuskurssi ei ole ollut työnantajan järjestämää kuntoutusta. Vaikka kuntoutus oli suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa, kysymyksessä on ollut Kansaneläkelaitoksen järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Kuntoutusaikana sattuneen tapaturman ei voitu katsoa kohdanneen A:ta työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. Hänellä ei näin ollen ollut oikeutta saada korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella tapaturman johdosta. TapLa 3152/2006 

Päätös, josta valitettu

Päätöksen mukaan A on työskennellyt perushoitajana. Hänen osallistuessaan 9.5.2006 Kansaneläkelaitoksen kustantamaan Aslak-kuntoutuskurssiin hän on kaatunut ja vasen polvi on vääntynyt ja kipeytynyt.

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska tapaturma ei ole sattunut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vapaa-ajalla A:n osallistuessa Aslak-kuntoutukseen Siuntion kylpylässä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. hän oli ollut Aslak-kuntoutuksen aloitusjaksolla työnantajan lähettämänä. Hän ei hakeutunut sinne vapaaehtoisesti. Työnantaja maksoi täyden palkan kuntoutuksen ajalta. Aslak-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, joka tähtää työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen, työssä jaksamiseen, työolojen parantamiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. hän oli ollut Aslak-kuntoutuksen aloitusjaksolla työnantajan lähettämänä. Hän ei hakeutunut sinne vapaaehtoisesti. Työnantaja maksoi täyden palkan kuntoutuksen ajalta. Aslak-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta, joka tähtää työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen, työssä jaksamiseen, työolojen parantamiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A on ollut Aslak-kuntoutuskurssilla 8.5.2006 alkaen. Hän on kuntoutuksen aikana 9.5.2006 tapaturmaisesti vahingoittunut vasempaan polveensa. Työnantaja on myöntänyt kuntoutuksen ajalle palkallista vapaata.

Työnantajan selvityksen mukaan Aslak-kuntoutus suunnitellaan työpaikan, työterveyshuollon, kuntoutuksen palveluntuottajan ja Kansaneläkelaitoksen välisenä yhteistyönä. Henkilölle myönnetään kuntoutuksen ajaksi palkallista vapaata. Näin ollen kyse ei ole vapaa-ajasta sen enempää kuin esimerkiksi koulutuksen aikana.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että Aslak-kuntoutuskurssi ei ollut A:n työnantajan järjestämää kuntoutusta. Vaikka kuntoutus oli suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa, kysymyksessä oli kuitenkin Kansaneläkelaitoksen järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Kuntoutusaikana sattuneen tapaturman ei voitu katsoa kohdanneen A:ta työssä eikä työstä johtuvissa olosuhteissa. Hänellä ei näin ollen ollut oikeutta saada korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella 9.5.2006 sattuneen tapaturman johdosta.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.58