Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Inva-pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvattu

Antopäivä: 11.1.2007

Inva-pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset eivät olleet tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavia sairaanhoidosta aiheutuneita kuluja. Kysymys ei ollut myöskään tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tarkoittamista kuntoutuksena korvattavista kustannuksista. TapLa 2521/2006 – Antopäivä 11.1.2007. (= VakO 12.2.2008)

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos ilmoitti, että kuluja, jotka koskevat inva-pysäköintilupaa, ei voida korvata tapaturmavakuutuslain perusteella.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen. Hän vaatii korvausta inva-pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneista lisäkustannuksista matkakustannuksineen. A katsoi, että hänelle aiheutuneet kulut eivät kuulu hänen maksettavakseen, koska hän on joutunut tähän tilanteeseen työtapaturman seurauksena ja vammautumisen johdosta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on katsottu, että inva-pysäköintiluvat eivät ole tapaturmavakuutuslain eivätkä kuntoutuslakien perusteella korvattavia kustannuksia. Tämän vuoksi vakuutuslaitos ei ole maksanut pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutuslaitoksen vastine

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A oli 4.7.2005 sattuneessa työtapaturmassa saanut vasemman jalkaterän murskavamman. Hän on velkonut vakuutuslaitokselta inva-pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 15 §:n 1 momentin mukaan vahingoittuneella on oikeus saada korvaus työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta tarpeellisesta sairaanhoidosta.

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan kuntoutuksena korvataan kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn tai sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että inva-pysäköintiluvan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavia sairaanhoidosta aiheutuneita kuluja.  Kysymys ei ole myöskään tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tarkoittamista kuntoutuksena korvattavista kustannuksista.

Asiasanat

Sairaanhoito

Kuntoutus

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.54