Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Nivustyrää ei katsottu tapaturman seuraukseksi

Antopäivä: 17.10.2007

Silloin kun nivustyrä aiheutuu tapaturmasta, kysymyksessä on voimakas ulkoinen väkivalta, esimerkiksi voimakas isku vatsaan, joka aiheuttaa muitakin kudosvammoja. A:ta ei ollut kohdannut voimakas ulkoinen väkivalta eikä kuvatun tapaturman yhteydessä ilmennyt nivustyrä oikeuttanut korvaukseen tapaturman seurauksena. Kysymyksessä ei ollut myöskään tapaturman aiheuttama sairauden olennainen paheneminen. TapLa 2276/2007 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli katsonut, että A:lle 8.1.2007 sattunut lievä tapaturma ei ollut omiaan aiheuttamaan nivustyrää. Työkyvyttömyys ja sairaanhoitokulut johtuivat oikeanpuoleisen nivustyrän hoidosta. Päätökseen mukaan kysymyksessä ei myöskään ollut tapaturmavakuutuslain perusteella korvattava sairauden paheneminen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja lainmukaisen korvauksen myöntämistä. Hänen mukaansa kysymyksessä oli työtapaturman aiheuttama vamma. Se aiheutui äkillisestä ja arvaamattomasta nytkähdyksestä. Toisen jalan livettyä lavan reunalta painopiste muuttui, mikä aiheutti suuremman rasituksen toiselle jalalle ja toiselle puolelle kehoa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitoksen mukaan muutoshakemus tulisi hylätä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A oli tapaturmailmoituksen mukaan 8.1.2007 nostanut painavaa laatikkoa noin pöydän korkeudelta ja laskenut sen alas. Noston aikana tuntui viiltävää kipua ja myöhemmin todettiin nivustyrä. A:n oman selvityksen mukaan hän nosti pöydältä 65 kg:n painoista laatikkoa ja kuljetti sen lavalle. Laatikko piti laskea toisen lavan ja toisen laatikon viereen pitkittäin. Hän laittoi toisen jalkansa viereisen lavan reunalle, jotta saisi painavan laatikon laitettua pitkittäin lavalle. Siinä vaiheessa kun hän laski suorin selin painavaa laatikkoa alas hänen jalkansa lipesi toisen lavan reunalta seurauksin, että kaikki paino siirtyi oikealle jalalle ja laatikko meni vauhdilla alas. Hän tunsi tällöin nivusissa kovan kivun. Hän tunsi haalarin läpi pullistuman, jonka painoi takaisin.

A on ollut lääkärissä 9.1.2007, jolloin hänellä todettiin nivustyrä. A:lle tehtiin hernioplastia.

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta. Vamma tai sairaus katsotaan oikeuskäytännössä tapaturman aiheuttamaksi, mikäli tapaturman ja vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketieteelliseen tietämykseen vammojen ja sairauksien syntymekanismeista.

Työtapaturman seurauksena korvataan tapaturmavakuutuslain 4 §:n 4 momentin nojalla myös muun kuin työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden olennainen paheneminen, kun paheneminen on todennäköisesti aiheutunut työtapaturmasta. Korvausta maksetaan tällöin sairauden tai vamman pahenemisen ajalta.

Lääketieteellisen tietämyksen mukaan  tyrä aiheutuu usein tyräportin seudun rakenteellisesta heikkoudesta. Nivustyrän esiin pullistuminen liittyy usein äkilliseen vatsaontelon paineen nousuun, joka tapahtuu esimerkiksi horjahduksen yhteydessä. Horjahdus ei kuitenkaan ole tyrän varsinainen syy, vaan kysymyksessä on tällöin niin sanottu sisäsyntyinen tyrä, joka voi olla oireeton ennen ilmenemistään.

Silloin kun nivustyrä aiheutuu tapaturmasta, kysymyksessä on voimakas ulkoinen väkivalta, esimerkiksi voimakas isku vatsaan, joka aiheuttaa muitakin kudosvammoja. Seurauksena on tällöin välitön hoitoon joutuminen ja leikkauksessa voidaan todeta repeämä ja verenpurkaumia tyrän seudussa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tässä tapauksessa kysymyksessä ei ollut voimakas ulkoinen väkivalta. A:n kuvatun tapaturman yhteydessä saama nivustyrä ei oikeuttanut tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen tapaturman seurauksena.

Kysymyksessä ei myöskään ollut tapaturmavakuutuslain nojalla korvattava tapaturman aiheuttama sairauden olennainen paheneminen.

Asiasanat

Tyrä
Syy-yhteys
Paheneminen
Tapaturman käsite

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.45