Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Osteoporoosia sairastavalle korvattiin luukudoksen tiheyttä lisäävä lääke

Antopäivä: 27.9.2007

Selkäydinvammasta aiheutuneen alaraajahalvauksen komplikaationa oli syntynyt alaraajamurtumia. Luukudoksen tiheyttä lisäävä Fosamax-lääke oli tarpeen tapaturmavamman hoitamiseksi. TapLa 1171/2007 – Antopäivä 27.9.2007 (= VakO 4.11.2008)

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että korvausta ei enää suoriteta muun muassa Fosamax-lääkkeestä, koska se ei liity A:n tapaturman seurauksena saamien vammojen hoitoon.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati osteoporoosiin määrätyn lääkkeen korvaamista. Hän viittasi lääkärinlausuntoon, jossa käsitellään selkäydinvamman aiheuttamaa osteoporoosia ja siihen määrättyjä lääkkeitä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, ettei valituksessa ole esitetty syitä päätöksen muuttamiseen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan A:lle Fosamax-lääkkeen.

Perustelut

Tapahtumatiedot ja tosiseikat

A oli 13.10.2001 tapaturmaisesti vahingoittunut ja hänellä on lääketieteellisissä tutkimuksissa todettu rintarangan III ja IV nikamien murtumat sekä rintalastan ja oikean ranteen murtumat. Lisäksi hänen on todettu saaneen selkäydinvaurion ja paraplegian.

Sisätautien klinikan 8.3.2005 päivätyn väliarvion mukaan A on ollut osteoporoosiprojektikäynnillä. A:n nilkan on kerrottu murtuneen kaksi vuotta aiemmin. Muita murtumia ei ole ollut. Luuntiheysmittauksessa reisiluunkaulassa on todettu vamman jälkitilaksi sopien selvä osteoporoosi. A:lle on aloitettu Fosamax-lääke. Diagnoosiksi on asetettu selkäydinvamman aiheuttama osteoporoosi.

A on 7.1.2006 kolauttanut oikean säärensä ja nilkka on tällöin turvonnut. Nilkan röntgenkuvassa on todettu ulkokehräksessä ja sääriluun alaosassa murtumat.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että  13.10.2001 sattuneen tapaturman seurauksena A:lle on tullut nyt esitetyn lääketieteellisen selvityksen perusteella myös luukato (osteoporoosi).

Selkäydinvammasta aiheutuvan alaraajahalvauksen komplikaationa A:lle on syntynyt alaraajamurtumia. Luukudoksen tiheyttä lisäävä Fosamax-lääke on muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan tarpeen tapaturmavamman hoitamiseksi. A:lla on näin ollen oikeus tapaturmavakuutuslain perusteella saada korvaus mainitun lääkkeen kustannuksista.

Asiasanat

Sairaanhoito
Selkäydinvamma
Seurannaisvamma
Syy-yhteys

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.44