Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vaalimateriaalin vieminen työajalla ei liittynyt lehtorin/luottamusmiehen toimeen

Antopäivä: 17.1.2007

Tapaturman sattuessa A oli ollut hoitamassa ammattiyhdistyksen asioita. Tapaturma oli tosin sattunut työajalla mutta ammattijärjestön valtuustovaalien vaalimateriaalin viemisen ei voida katsoa liittyneen sillä tavalla A:n lehtorin työhön tai hänen toimeensa työpaikan luottamusmiehenä, että kyseessä olisivat olleet olosuhteet, jotka ovat rinnastettavissa työstä johtuviin olosuhteisiin. A:lla ei näin ollen ollut oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvausta tapaturman johdosta. TapLa 2793/2006 – Antopäivä 17.1.2007. =VakO

Päätös, josta valitettu

A on työskennellyt lehtorina. Hän oli oppilaitoksen luottamusmies ja sai käyttää työajasta kaksi tuntia luottamustehtävien hoitamiseen. A oli valittu ammattijärjestön valtuustovaalien vaalitoimikuntaan. Hän oli lähtenyt 22.3.2006 ruokatunnilla viemään vaalimateriaalia ja matkalla hän oli liukastunut kevyen liikenteen väylällä loukaten oikean jalkansa.

Päätöksen mukaan A:lle ei maksettu tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta. Tapaturma ei ollut sattunut työssä tai tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan A:n ollessa toimittamassa ammattiyhdistyksen asioita.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen kumoamista ja työtapaturman korvaamista. Hän vetosi siihen, että tapaturma on sattunut työaikana. Koska hän toimii luottamusmiehenä, hänellä oli huojennusta opetusvelvollisuudesta kaksi tuntia viikossa luottamustehtävien hoitamista varten. Tapaturman sattuessa hän oli toimittamassa ammattijärjestön valtuuston vaaleihin liittyvää materiaalia työpaikalta keskusjärjestön toimistolle eli hän oli hoitamassa luottamustehtäväänsä. A totesi, että tapaturmavakuutuslakia sovellettaessa luottamustehtävän hoitaminen työajalla työnantajan hyväksymänä on rinnastettava työstä johtuviin olosuhteisiin. Hänen mukaansa oikeuskäytännössä on hyväksytty vähäisempikin yhteys työtehtäviin. A viittasi tältä osin korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2000:92 ja katsoi, että kokonaisuutena arvioiden tapaturma 22.3.2006 on sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka johtuvat työstä tai ainakin voidaan rinnastaa työstä johtuviin olosuhteisiin.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä valituksenalaisessa päätöksessä mainituin perustein.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

A on työskennellyt lehtorina. Hän on lisäksi ollut oppilaitoksen luottamusmies ja hänellä on ollut luottamustehtävien hoitamista varten huojennusta opetusvelvollisuudesta kaksi tuntia viikossa.  A:n ilmoituksen mukaan hän kuuluu  ammattijärjestön johtokuntaan, minkä lisäksi hänet oli nimetty  oppilaitoksen erään koulutusyksikön vaalitoimikunnan jäseneksi. Järjestön  valtuustovaalit oli pidetty 20.3.-21.3.2006.

A on 22.3.2006 ruokatunnin aikana vienyt valtuustovaalimateriaalia keskusjärjestöön. Hän on liukastunut jäisellä kevyen liikenteen väylällä ja kaatuessaan vahingoittunut oikeaan nilkkaansa.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:lle 22.3.2006 sattunut tapaturma ei ollut kohdannut häntä työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa eikä myöskään sellaisissa olosuhteissa, jotka voitaisiin rinnastaa työstä johtuviin olosuhteisiin. Tapaturman sattuessa A on ollut hoitamassa ammattiyhdistyksen asioita. Tapaturma on tosin sattunut työajalla mutta valtuustovaalien vaalimateriaalin toimittamisen keskusjärjestöön ei voida katsoa liittyneen sillä tavalla A:n lehtorin työhön tai hänen toimeensa työpaikan luottamusmiehenä, että kyseessä olisivat olleet olosuhteet, jotka ovat rinnastettavissa työstä johtuviin olosuhteisiin. A:lla ei näin ollen ollut oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvausta 22.3.2006 sattuneen tapaturman johdosta.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.32