Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

YEL:n mukaisessa ansiotoiminnassa sattunutta tapaturmaa ei korvattu maatalousyrittäjälle

Antopäivä: 13.9.2007

Tapaturma sattui A:n ollessa palaamassa majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaan liittyvästä tilaisuudesta asunnolleen. Koska A:n majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaa verotettiin elinkeinoverolain mukaan erillisenä yrityksenä, sitä ei voitu pitää maatalousyrittäjätyönä. Siten tapaturma ei sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Koska tapaturma sattui A:n harjoittaessa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua ansiotoimintaa, tapaturmaa ei ollut myöskään korvattava maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n 5 momentin mukaisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta. TapLa 843/2007

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli evännyt A:lta korvaukset, koska tapaturma 5.11.2006 sattui hänen tehdessään muuta yrittäjätoimintaa kuin maatalousyrittäjätyötä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. Lisäksi hän vaati korvausta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesta vapaaehtoisesta vapaa-ajan vakuutuksesta.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus olisi hylättävä. Vakuutuslaitoksen mukaan kotiavaimen hakumatka oli työmatka eikä A:n vapaa-aikaa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Lisäksi muutoksenhakulautakunta käsitteli enemmän viivytyksen välttämiseksi ensi asteena vaatimuksen saada korvausta tapaturmasta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n 5 momentin mukaisesta vapaa-ajan vakuutuksesta ja hylkäsi myös tämän vaatimuksen.

Perustelut

A oli 5.11.2006 pitänyt majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaan liittyvän esittely- ja suunnittelutilaisuuden fysioterapeuteille tilan vanhassa päärakennuksessa. Esittelytilaisuuden jälkeen hän oli ollut palaamassa varsinaiseen asuntoonsa. Asunnon avain oli kuitenkin jäänyt vanhalle talolle, minkä vuoksi hän oli lähtenyt hakemaan vara-avainta. Hän oli lähtenyt nousemaan pyörätuoliluiskaa pitkin tasanteelle, jolloin hänen jalkansa luiskahti ja hän kaatui vahingoittuen oikeaan alaraajaan.

Verotoimistosta saatujen verotustietojen mukaan A:n matkustajakoti- ja täysihoitolatoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 6 §:n 2 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut maatalousyrittäjää hänen maatalousyrittäjätyössään tai siitä johtuvissa olosuhteissa.  

Saman lain 21 §:n 5 momentin mukaisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen vakuutusehtojen 4 §:n d kohdan mukaan tämän vakuutuksen perusteella ei ole oikeutta korvaukseen, jos tapaturma sattuu vakuutuksenottajan harjoittaessa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua ansiotoimintaa tai muutoin tehdessä ansiotyötä omaan lukuunsa.

Oikeuskäytännössä ansiotoiminnan harjoittamiseksi on katsottu myös välittömät matkat asunnolta ansiotoimintaa harjoittamaan ja päinvastoin.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturma sattui A:n ollessa palaamassa majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaan liittyvästä tilaisuudesta asunnolleen. Koska A:n majoitus- ja ohjelmapalvelutoimintaa verotettiin elinkeinoverolain mukaan erillisenä yrityksenä, sitä ei voitu pitää maatalousyrittäjätyönä. Siten tapaturma ei sattunut maatalousyrittäjätyössä tai siitä johtuvissa olosuhteissa.

Edelleen muutoksenhakulautakunta katsoi, että koska tapaturma sattui A:n harjoittaessa yrittäjien eläkelaissa tarkoitettua ansiotoimintaa, tapaturmaa ei ollut myöskään korvattava maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n 5 momentin mukaisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta.

Asiasanat

Maatalousyrittäjätyö
Vapaa-ajan vakuutus

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.29