Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Perheenjäsenten hoitaminen syyhytartuntalääkkeellä

Antopäivä: 4.12.2008

Vaikka perheenjäsenten hoitaminen syyhytartuntalääkkeellä olikin ollut perusteltua, jotta uusintatartunnoilta vältytään, muiden henkilöiden kuin työssä vahingoittuneen henkilön lääkekustannuksia ei korvata tapaturmavakuutuslain nojalla. TapLa 2042/2008 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli maksanut A:lle 20.11.2007 ilmenneestä ammattitaudista lääkekorvauksia. Korvaus käsitti kaksi pakettia Nixiä. Vakuutuslaitos oli ilmoittanut korvaavansa vain A:n omat lääkekulut, mutta ei muiden perheenjäsenten kuluja. Korvausta oli maksettu A:n työssään potilaalta saamasta syyhytartunnasta. Päivärahaa tai tapaturmaeläkettä ei ole maksettu, koska ammattitauti ei ollut aiheuttanut korvaukseen oikeuttavaa työkyvyn alentumaa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja lausui, että syyhyn hoidossa on oleellisen tärkeää hoitaa kaikki samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotta uusilta tartunnoilta vältyttäisiin.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus on hylättävä. Tapaturmavakuutuslain perusteella korvataan ainoastaan vakuutetun vamman tai ammattitaudin hoitamiseksi tarvittavat lääkkeet. Muiden perheenjäsenten lääkekuluja ei ole korvattu, koska ne eivät ole tarpeen A:n korvatun taudin eli syyhyn hoitamiseksi.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Muutoksenhakulautakunta totesi, että A on työssään terveysasemalla tutkinut 1.11.2007 ihottumapotilasta ja saanut tältä syyhytartunnan. Sairauskertomuksen mukaan A: on aloittanut Nix-hoidon itselleen ja perheelleen. Vahingoittuneella on oikeus saada korvaus työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta tarpeellisesta sairaanhoidosta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vaikka A:n perheenjäsenten hoitaminen syyhytartuntalääkkeellä onkin ollut perusteltua, jotta uusintatartunnoilta vältytään, muiden henkilöiden kuin työssä vahingoittuneen henkilön lääkekustannuksia ei korvata tapaturmavakuutuslain nojalla.

Äänestysratkaisu 5-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että perheenjäsenten lääkehoito on ollut osa asianmukaista tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavaa hoitoa.      

Asiasanat

Sairaanhoito
Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.15