Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Polven nivelrikko ja nivelkierukan repeämä korvattiin tapaturman seurauksena

Antopäivä: 16.10.2008

Vaikea-asteisella polvinivelen sisäisellä murtumalla oli merkittävä osuus vasemman polven nivelrikkokehityksessä. Nivelrikkoa voitiin pitää tapaturman seurauksena ja samassa polvessa todettu sisemmän nivelkierukan repeämä oli osa tätä nivelrikkoa. TapLa 906/2008 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on katsonut 21.11.2005 sattuneen tapaturman seurauksena korvaukseen oikeuttavaksi muun muassa A:n vasemman reiden nivelnastan murtuman. Päätöksen mukaan A:lle 19.6.2007 tehtyä vasemman polven nivelkierukan korjausta ja siitä johtuvaa työkyvyttömyyttä, sairaalahoitoa ja hoidosta johtuvia matkakuluja ei makseta, koska nivelkierukan repeämä ei ole syy-yhteydessä 1.11.2005 sattuneeseen tapaturmaan.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta ja vaati vasemman polven nivelkierukan repeämän kustannusten korvaamista.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen vasemman polven nivelrikon ja siihen liittyvän vasemman polven sisemmän nivelkierukan repeämän johdosta.

Perustelut

A oli 21.11.2005 pudonnut tikkaiden luistaessa kolmen metrin korkeudelta asfaltille. Tapaturman seurauksena A:n todettiin saaneen muun muassa vasemman reisiluun alaosan nivelnasta-alueen murtuman, joka oli ulottunut keskelle polviniveltä halkaisten rustopinnan. A:lle oli tehty vasemman polven korjausleikkaus 22.11.2005 Hänelle 21.3.2007 tehdyssä vasemman polven magneettitutkimuksessa todettiin sisemmän nivelkierukan repeämä.

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle ensin päivärahaa ja sen jälkeen tapaturmaeläkettä 31.3.2007 saakka.

A:lle tehtiin 19.6.2007 vasemman polven tähystys. Siinä todettiin polvilumpio-reisiluunivelessä selkeä nivelrikko ja sisemmässä nivelraossa sisemmän nivelnastan sisäsyrjässä hankalan näköinen rustovaurio. Lisäksi todettiin sisemmän nivelkierukan takasarven repeämä. Toimenpiteen yhteydessä nivelkierukka ja rustovaurion reunat siistittiin sekä tasoitettiin polvilumpion ja reisiluun rustovauriopintoja. Diagnoosiksi asetettiin vasemman polven sisemmän nivelkierukan repeämä ja vasemman polven tapaturman jälkeinen lievä nivelrikko. A:lle kirjoitettiin leikkauksen johdosta sairauslomaa 19.6.2007 alkaen.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiakirjoissa olevan lääketieteellisen selvityksen perusteella kysymys on ollut 21.11.2005 suhteellisen vaikeasta vasemman reisiluun alaosan nivelnasta-alueen murtumasta, joka on ulottunut keskelle polviniveltä halkaisten nivelrustopinnan. Näin vaikea-asteisella polvinivelen sisäisellä murtumavammalla on lääketieteellisen kokemusperäisen tiedon perusteella arvioiden ollut todennäköisesti merkittävä osuus A:n vasemman polven nivelrikkokehityksessä niin, että nivelrikkoa voitiin pitää tapaturman seurauksena. Samassa polvessa todettu sisemmän nivelkierukan repeämä on osa edellä mainittua nivelrikkoa, joten sen hoitamiseksi 19.6.2007 suoritettu tähystystoimenpide jälkihoitoineen ja sairauslomineen oikeutti myös tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen.

Asiasanat

Nivelkierukan repeämä
Nivelrikko
Sairaanhoito
Syy-yhteys
Tapaturmaeläke
Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.22